03/07/2013 - 08:45
STT MÃ QUAN HỆ NS MÃ HQ TÊN CHI CỤC TÊN TÀI KHOẢN SỐ HIỆU TK ĐANG GIAO DỊCH TÊN KHO BẠC MÃ KHO BẠC
1 2995022 C03C Chi cục HQCK cảng HP KVI TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Hồng Bàng - Hải Phòng 0063
TK thu thuế tạm thu TNTX 3512
TK tiền gửi thuế tạm thu khác 3591
2 2995023 C03E Chi cục HQCK cảng HP KVII TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Quận Lê Chân - Hải Phòng 0065
TK thu thuế tạm thu TNTX 3512
TK tiền gửi thuế tạm thu khác 3591
3 2995024 T03G Chi cục HQCK cảng HP KVIII TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Ngô Quyền - Hải Phòng 0062
TK thu thuế tạm thu TNTX 3512
TK tiền gửi thuế tạm thu khác 3591
4 2995119 E03E Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Ngô Quyền - Hải Phòng 0062
TK thu thuế tạm thu TNTX 3512
TK tiền gửi thuế tạm thu khác 3591
5 2995117 P03A Chi cục HQ Quản lý hàng ĐTGC TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Ngô Quyền - Hải Phòng 0062
TK tiền gửi thuế tạm thu khác 3591
6 2995118 N03K Chi cục HQ KCX & KCN Hải Phòng TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Hồng Bàng - Hải Phòng 0063
TK thu thuế tạm thu TNTX 3512
TK tiền gửi thuế tạm thu khác 3591
7 2995121 Q03M Chi cục Kiểm tra STQ TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Ngô Quyền - Hải Phòng 0062
8 2995120 K03K Phòng Thuế XNK/ Nghiệp vụ TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Hải Phòng 0061
9 1056988 Z03Z Cục Hải quan TP.Hải Phòng TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Hải Phòng 0061
TK phí, lệ phí HQ 3712
TK tạm giữ chờ xử lý (phạt VPHC) 3942
11 2995122 C03D Chi cục HQ Thái Bình TK Thu nộp ngân sách nhà nước (Chuyên thu) 7111 KBNN tỉnh Thái Bình 0461
0.9039572 TK Tạm thu hàng SXXK 3591
0.9039572 TK thu phí và lệ phí HQ 3712
0.9039572 TK tạm gửi hàng TNTX và  các khoản treo 3512
0.9039572 TK thu phạt VPHC về HQ 3942
0.9039572 TK tạm gửi khác (thưởng,..) 3713
12 2995027 P03J Chi cục HQ Hải Dương TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN tỉnh Hải Dương 0373 và 0361
TK tạm gửi hàng TNTX 3512 0361
TK tạm gửi lệ phí HQ 3712
TK tiền gửi tạm thu khác 3591
TK thu phạt VPHC về HQ 3942
13 2995123 P03L Chi cục HQ Hưng Yên TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN huyện Mỹ Hào - Hưng Yên 0412
TK thu phí, lệ phí HQ 3712
TK thu thuế tạm thu TNTX 3512
TK thu phạt VPHC về HQ 3942
TK tiền gửi thuế tạm thu khác 3591
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
ĐOÀN CÁN BỘ BỘ TÀI CHÍNH LÀO THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG
ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH CÔNG PAKISTAN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG
HẢI QUAN HẢI PHÒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016
TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GIAO BAN CÔNG TÁC QUÝ III, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2016
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG VÀ DOANH NGHIỆP HÀ LAN TẠI HẢI PHÒNG
CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
HÂN HOAN ĐÓN TẾT TRUNG THU 2016
ĐOÀN HẢI QUAN VÀ THUẾ INDONESIA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG
ĐOÀN HẢI QUAN CAMPHUCHIA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG
CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CƠ CHẾ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NỘI BỘ
Giám đốc Học viện Hải quan Liên Bang Nga thăm và làm việc tại Cục Hải quan TP Hải Phòng
Công ty Tinh Lợi và HANESBRANDS Việt Nam nhận quyết định doanh nghiệp ưu tiên
ĐẢNG ỦY CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG
Công đoàn Cục Hải quan Hải Phòng thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ nhân ngày 27/7
Đội Kiểm soát Hải quan tặng quà tri ân các gia đình liệt sỹ Gạc Ma
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 553250
Khách trực tuyến : 6
Thành viên trực tuyến : 0