03/07/2013 - 08:45
STT MÃ QUAN HỆ NS MÃ HQ TÊN CHI CỤC TÊN TÀI KHOẢN SỐ HIỆU TK ĐANG GIAO DỊCH TÊN KHO BẠC MÃ KHO BẠC
1 2995022 C03C Chi cục HQCK cảng HP KVI TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Hồng Bàng - Hải Phòng 0063
TK thu thuế tạm thu TNTX 3512
TK tiền gửi thuế tạm thu khác 3591
2 2995023 C03E Chi cục HQCK cảng HP KVII TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Quận Lê Chân - Hải Phòng 0065
TK thu thuế tạm thu TNTX 3512
TK tiền gửi thuế tạm thu khác 3591
3 2995024 T03G Chi cục HQCK cảng HP KVIII TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Ngô Quyền - Hải Phòng 0062
TK thu thuế tạm thu TNTX 3512
TK tiền gửi thuế tạm thu khác 3591
4 2995119 E03E Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Ngô Quyền - Hải Phòng 0062
TK thu thuế tạm thu TNTX 3512
TK tiền gửi thuế tạm thu khác 3591
5 2995117 P03A Chi cục HQ Quản lý hàng ĐTGC TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Ngô Quyền - Hải Phòng 0062
TK tiền gửi thuế tạm thu khác 3591
6 2995118 N03K Chi cục HQ KCX & KCN Hải Phòng TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Hồng Bàng - Hải Phòng 0063
TK thu thuế tạm thu TNTX 3512
TK tiền gửi thuế tạm thu khác 3591
7 2995121 Q03M Chi cục Kiểm tra STQ TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Ngô Quyền - Hải Phòng 0062
8 2995120 K03K Phòng Thuế XNK/ Nghiệp vụ TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Hải Phòng 0061
9 1056988 Z03Z Cục Hải quan TP.Hải Phòng TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN Hải Phòng 0061
TK phí, lệ phí HQ 3712
TK tạm giữ chờ xử lý (phạt VPHC) 3942
11 2995122 C03D Chi cục HQ Thái Bình TK Thu nộp ngân sách nhà nước (Chuyên thu) 7111 KBNN tỉnh Thái Bình 0461
0.9039572 TK Tạm thu hàng SXXK 3591
0.9039572 TK thu phí và lệ phí HQ 3712
0.9039572 TK tạm gửi hàng TNTX và  các khoản treo 3512
0.9039572 TK thu phạt VPHC về HQ 3942
0.9039572 TK tạm gửi khác (thưởng,..) 3713
12 2995027 P03J Chi cục HQ Hải Dương TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN tỉnh Hải Dương 0373 và 0361
TK tạm gửi hàng TNTX 3512 0361
TK tạm gửi lệ phí HQ 3712
TK tiền gửi tạm thu khác 3591
TK thu phạt VPHC về HQ 3942
13 2995123 P03L Chi cục HQ Hưng Yên TK Thu nộp ngân sách nhà nước 7111 KBNN huyện Mỹ Hào - Hưng Yên 0412
TK thu phí, lệ phí HQ 3712
TK thu thuế tạm thu TNTX 3512
TK thu phạt VPHC về HQ 3942
TK tiền gửi thuế tạm thu khác 3591
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Tin mới
Biểu dương các đơn vị lập chiến công đầu năm 2017 bắt giữ ma túy tại tỉnh Nam Định
Hải quan Hải Phòng đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
HẢI QUAN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU TRONG DỊP TẾT ĐINH DẬU 2017
TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2016, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017
Năm 2016 toàn ngành Hải quan nỗ lực vượt qua khó khăn, vượt chỉ tiêu thu ngân sách trên 2000 tỷ đồng
Hợp long cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á Tân Vũ – Lạch Huyện tại Hải Phòng
Cục Hải quan Hải Phòng ban hành Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm giám sát hải quan đối với hàng hóa qua khu vực cảng Hải Phòng của Doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng được quy định tại Luật Hải quan
Một số quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp phí Hải quan áp dụng từ 01/1/2017
Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng phân tích thiết kế hệ thống công nghệ thông tin để kết nối với hệ thống hải quan
Bộ Công thương ban hành Thông tư 36/2016/TT-BCT thay thế Thông tư 07/2012 về Quy định dán nhãn năng lượng
TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI NHẤT CHO DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THỦ TỤC NỘP PHÍ KẾT CẤU HẠ TẦNG CẢNG
HẢI PHÒNG TRIỂN KHAI THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG KHU VỰC CÁC CỬA KHẨU CẢNG
KHUYẾN CÁO DOANH NGHIỆP QUẢN TRỊ CHỮ KỸ SỐ, BẢO MẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
ĐOÀN CÁN BỘ BỘ TÀI CHÍNH LÀO THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG
ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH CÔNG PAKISTAN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 582034
Khách trực tuyến : 23
Thành viên trực tuyến : 0