01/12/2017 - 09:41

 

Thực hiện quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn có liên quan, Cục Hải quan TP Hải Phòng xử lý các lô tang vật tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính theo quy định của Pháp luật và các quyết định của cấp có thẩm quyền (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

THONG BAO LUA CHON DAU GIA T12.2917.docx
2.PHU LUC DAU GIA LAN 01 THANG 12.docx

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 735524
Khách trực tuyến : 90
Thành viên trực tuyến : 0