31/12/2017 - 07:38

Danh sách Mã Kho/Bãi/Cảng và Mã địa điểm lưu kho của các Doanh nghiệp kinh doanh Kho/Bãi/Cảng có hoạt động XNK trên địa bàn Hải Phòng tính đến ngày 31/12/2017.

STT

Tên doanh nghiệp

Tên Kho/Bãi/Cảng

Mã Kho/ Bãi/ Cảng

Mã Địa điểm lưu kho

Mã Đơn vị Hải quan quản lý

Tên Hải quan quản lý

1

Chi nhánh cảng Cảng Tân vũ - Hải Phòng

Cảng Tân Vũ

VNHPN

03CCS03

03CC

Chi Cục HQCK Cảng HP KVI

2

Công ty Cổ Phần cảng Vật Cách

Cảng Vật Cách

VNVAC

03CCS06

03CC

Chi Cục HQCK Cảng HP KVI

3

Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Thuỷ sản Hạ Long

Cảng Cá Hạ Long

VNHAL

03CCS05

03CC

Chi Cục HQCK Cảng HP KVI

4

Công ty TNHH Thương mại Nam Ninh

Cảng Nam Ninh

VNNNI

03CCS07

03CC

Chi Cục HQCK Cảng HP KVI

5

 Công ty CP Cảng Hải Phòng - chi nhánh Cảng Hoàng Diệu

Cảng Hoàng Diệu

VNHDI

03CCS01

03CC

Chi Cục HQCK Cảng HP KVI

6

 Công ty xăng dầu khu vực 3

Cảng Xăng dầu Thượng Lý

VNTLY

03CCS08

03CC

Chi Cục HQCK Cảng HP KVI

7

Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà

Kho xăng dầu Hải Hà

VNNIA

03CDCFI

03CD

Chi Cục HQ Thái Bình

8

Công ty CP tiếp vận Nam Phát

Kho bãi Nam Phát

VNFAS

 03CEC04

03CE

Chi Cục HQCK Cảng HP KVII

9

Công Ty Cổ Phần Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Đình Vũ

Cảng PTSC-Đình Vũ

VNPTS

03CES09

03CE

Chi Cục HQCK Cảng HP KVII

10

Công ty TNHH vận tải Duyên Hải

Kho Tasa

VNFAV

03CEC01

03CE

Chi Cục HQCK Cảng HP KVII

11

Công ty TNHH cảng Hải An

Cảng Hải An

VNHIA

03CES01

03CE

Chi Cục HQCK Cảng HP KVII

12

Công ty TNHH Hải Linh

Cảng Hải Linh

VNHLH

03CES08

03CE

Chi Cục HQCK Cảng HP KVII

13

Chi nhánh cảng Cảng Chùa Vẽ - Hải Phòng

Cảng Chùa Vẽ

VNCVE

03CES02

03CE

Chi Cục HQCK Cảng HP KVII

14

Công ty đại lý vận tải Quốc tế phía Bắc (NorthFreight)

Kho CFS NorthFreight

VNFAU

03CEC02

03CE

Chi Cục HQCK Cảng HP KVII

15

Công ty TNHH Quốc tế Sao Đỏ

Kho CFS Sao Đỏ

VNFAT

03CEC05

03CE

Chi Cục HQCK Cảng HP KVII

16

Công ty TNHH Total Việt Nam

Cảng Total Gas

VNGAS

03CES03

03CE

Chi Cục HQCK Cảng HP KVII

17

Công ty vận tải và thuê tàu (VietFracht)

Kho CFS VietFracht

VNFAW

03CEC03

03CE

Chi Cục HQCK Cảng HP KVII

18

Công ty TNHH Tân Tiên Phong

Kho CFS Tân Tiên Phong

VNFAX

03CEC07

03CE

Chi Cục HQCK Cảng HP KVII

19

Công ty cổ phần Tân Cảng 128

Cảng Tân Cảng 128

VNTCE

03CES07

03CE

Chi Cục HQCK Cảng HP KVII

20

Công ty TNHH MTV Inlaco Logistics (Sao Á D.C)

Kho Inlaco

VNFBH

03CEC06

03CE

Chi Cục HQCK Cảng HP KVII

21

Công ty CP Đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ.

Cảng Đình Vũ

VNDVU

03EES01

03EE

Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ

22

Công ty cổ phần 19-9

Cảng 19-9 Đình Vũ

VNONN

03EES05

03EE

Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ

23

Công ty TNHH Tiếp Vận SITC - ĐÌNH VŨ

Kho CFS SITC, Bãi Container SITC

VNFDM

03EEC10

03EE

Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ

24

Công ty cổ phần tiếp vận Đình Vũ

Bãi DINHVU LOGISTICS

VNDVL

03EEC14

03EE

Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ

25

CN Công ty TNHH NIPPON Express Việt Nam

Kho Nippon

VNNHK

03EEC15

03EE

Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ

26

Công ty TNHH Hà Hưng Hải

Bãi Công ty Hà Hưng Hải

VNHHH

03EEC13

03EE

Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ

27

Công  ty TNHH Yusen logistics

Kho Yusen

VNFDD

03EEC12

03EE

Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ

28

Công ty CP xây dựng giao thông và cơ giới

Kho Hải Thành

VNNFY

03EEC04

03EE

Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ

29

 
Công Ty TNHH Cầu Cảng Euro (việt Nam)

Cảng Xăng Dầu Đình Vũ

VNXDV

03EES03

03EE

Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ

30

Công ty TNHH container Minh Thành

Kho-Bãi Minh Thành

VNFAR

03EEC02

03EE

Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ

31

Công ty dịch vụ Hàng Hải Vinalines Hải Phòng

Kho Vinalines

VNFAM

03EEC01

03EE

Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ

32

Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM

Cảng DAP

VNDAP

03EES04

03EE

Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ

33

Công ty cổ phần tân cảng 189 Hải phòng

Cảng Tân cảng 189

VNTCN

03EES02

03EE

Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ

34

Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics Xanh

Kho Logistics xanh

VNFAZ

03TGC06

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

35

Công ty cổ phần cảng Nam Hải

Cảng Nam Hải

VNNHC

03TGS01

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

36

Công ty CP cảng Cửa Cấm Hải Phòng

Cảng Cấm

VNCAM

03TGS08

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

37

Công Ty Cổ Phần Cảng Xanh VIP

Cảng VIP Greenport

VNCXP

03TGS10

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

38

Công ty TNHH khai thác container Việt Nam

Kho CFS, Bãi Container VINABRIDGE

VNFAQ

03TGC01

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

39

Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Container Việt Nam, Xí nghiệp Cảng Viconship

Cảng Green Port

VNGEE

03TGS04

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

40

Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải

Cảng Đài Hải

VNGAI

03TGS06

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

41

Công Ty TNHH Citygas Miền Bắc

Cảng Hải Đăng

VNHDA

03TGS09

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

42

Công ty cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ

Cảng Nam Hải Đình Vũ

VNDNH

03TGS05

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

43

Công ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng

Kho-Bãi Gemadept Đông hải

VNFDE

03TGC03

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

44

Công Ty Cổ Phần Container Việt Nam

Kho Viconship

VNFAO

03TGC02

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

45

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Cảng Đoạn Xá

VNDXA

03TGS02

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

46

Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao 

Cảng Transvina

 VNHPT

03TGS03

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

47

Green Logistics Centre

Cảng Green Logistics Centre

VNLXC

03TGC05

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

48

Green Investment Corp

Cảng Green Investment Corp

VNGIC

03TGC15

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

49

Công ty cổ phần ICD Nam Hải

Cảng Nam Hải ICD

VNHNC

03TGS11

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

50

Công Ty Cổ Phần Liên Việt Logistics

Kho CFS Liên Việt

VNFDG

03TGC13

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

Công Ty Cổ Phần Liên Việt Logistics

Địa điểm KT Liên Việt log

VNLVG

03TGC14

03TG

Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(15/01/2018 - 10:46)
Thông báo tìm chủ sở hữu(04/01/2018 - 16:50)
Mã Kho/Bãi/Cảng và Mã địa điểm lưu kho của các Doanh nghiệp kinh doanh Kho/Bãi/Cảng trên địa bàn Hải Phòng(31/12/2017 - 07:38)
Thông báo mất tờ khai hải quan(29/12/2017 - 10:17)
Cục Hải quan TP Hải Phòng xử lý tiêu hủy hơn 5 tấn lá Khát(29/12/2017 - 09:40)
ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN – CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG LIÊN TIẾP BẮT GIỮ NHIỀU LÔ HÀNG VI PHẠM (12/12/2017 - 17:03)
Lễ công bố Hệ thống “Quản lý Hải quan tự động tại cảng biển” VASSCM ngày 11/12/2017 tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng(11/12/2017 - 16:49)
Cục Hải quan TP. Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(01/12/2017 - 09:41)
QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ(28/11/2017 - 10:29)
Đại hội Công đoàn Cục Hải quan TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022(22/11/2017 - 15:10)
Đ/C NGUYỄN VĂN CẨN, TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KIỂM TRA TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ & ĐỀ ÁN “ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA QUA KHU VỰC KHO,BÃI,CẢNG HẢI PHÒNG TRÊN HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ” TẠI CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG(21/11/2017 - 17:08)
Cục Hải quan TP Hải phòng thông báo tổ chức đấu giá tài sản(21/11/2017 - 09:36)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 699598
Khách trực tuyến : 23
Thành viên trực tuyến : 0