04/07/2013 - 11:20
 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC

 

Cục Hải quan Tp. Hải Phòng thông báo xét tuyển công chức làm Thuyền trưởng và Máy trưởng như sau:

           1. Số lượng, chức danh cần tuyển:

          - 01 Thuyền trưởng.

          - 01 Máy trưởng.

2. Điều kiện, đối tượng đăng ký dự xét tuyển công chức:

2.1 Điều kiện đối tượng xét tuyển: (theo quy định tại điều 36, Luật Cán bộ, Công chức năm 2008):

2.1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký xét tuyển công chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Là nam giới, dưới 35 tuổi;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2.1.2 Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển công chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2 Điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm trong công tác thuyền trưởng và máy trưởng từ 05 năm trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga, Đức) trình độ B trở lên.

- Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ cơ bản A trở lên.

3. Hình thức, nội dung xét tuyển công chức:

- Xét hồ sơ dự tuyển (xét kết quả học tập: gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp);

- Phỏng vấn xét tuyển công chức. Nội dung phỏng vấn:

+ Luật Cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008, Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/01/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính.

+ Luật Hải quan năm 2001 số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005 số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ký ngày 14 tháng 6 năm 2005.

4. Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Đơn đăng ký xét tuyển công chức theo mẫu của Hội đồng tuyển dụng;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu của Hội đồng tuyển dụng có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày (có đóng dấu lên ảnh và giáp lai các tờ của bản sơ yếu lý lịch), tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền bằng tốt nghiệp Đại học, trên Đại học, kèm bảng kết quả học tập theo chương trình chính khoá; chứng chỉ ngoại ngữ và tin học;

- Giấy tờ chứng minh thời gian công tác (Quyết định tuyển dụng, Hợp đồng lao động hoặc giấy tờ tương đương).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị đăng ký dự xét tuyển theo mẫu của Hội đồng tuyển dụng.

- Hồ sơ xét tuyển ngoài bì ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc, chức danh xét tuyển.

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ, sơ tuyển: 

- Người dự tuyển nhận mẫu hồ sơ, nộp và sơ tuyển tại Cục Hải quan Tp. Hải Phòng, địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ - Ngô Quyền - Hải Phòng.

- Thời gian phát mẫu hồ sơ: Từ 8h00 ngày 20/5/2013 đến 16h00 ngày 07/6/2013.

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển trong 05 ngày làm việc: Từ 08h00 ngày 14/6/2013 đến 16h00 ngày 20/6/2013.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức:

Sẽ thông báo cụ thể trên Website của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng tại địa chỉ www.hpcustoms.gov.vn

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 699602
Khách trực tuyến : 30
Thành viên trực tuyến : 0