11/07/2017 - 16:02
      Ngày 27/06/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2151/QĐ-TCHQ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 của Tổng cục Hải quan, theo đó trong năm 2017 Ngành Hải quan nói chung, Cục Hải quan Hải Phòng nói riêng sẽ tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 cho 42 thủ tục hành, cụ thể như sau:

STT

Tên thủ tục

Cấp

thực hiện

1

Thủ tục chấm dứt, tạm dừng hoạt động của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi

TCHQ

2

Thủ tục chuyển đổi quyền kinh doanh, khai thác địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.

TCHQ

3

Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp, bố trí lại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.

TCHQ

4

Thủ tục đổi tên chủ sở hữu của địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi.

TCHQ

5

Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới.

TCHQ

6

Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thành lập trong nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu; kho hàng không kéo dài.

TCHQ

7

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, kho hàng không kéo dài

TCHQ

8

Thủ tục chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

TCHQ

9

Thủ tục di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ

TCHQ

10

Thủ tục thành lập kho bảo thuế

TCHQ

11

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi do doanh nghiệp kinh doanh làm chủ đầu tư

TCHQ

12

Thủ tục lựa chọn Ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng

TCHQ

13

Thủ tục chấm dứt đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng với Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng

TCHQ

14

Thủ tục thành lập kho hàng không kéo dài

TCHQ

15

Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu

TCHQ

16

Thủ tục thành lập kho ngoại quan

TCHQ

17

Thủ tục thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS)

TCHQ

18

Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

TCHQ

19

Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (cảng nội địa)

TCHQ

20

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra tập trung do doanh nghiệp kinh doanh kho bãi đầu tư xây dựng

TCHQ

21

Thủ tục thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

TCHQ

22

Thủ tục mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm kiểm kiểm tra tập trung, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

TCHQ

23

Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 được bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế…)

Cục HQ

24

Thủ tục đăng ký Sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan

Cục HQ

25

Thủ tục cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Cục HQ

26

Thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Cục HQ

27

Thủ tục cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Cục HQ

28

Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Cục)

Cục HQ

29

Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất

Cục HQ

30

Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Cục HQ

31

Thủ tục kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương

Cục HQ

32

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương

Cục HQ

33

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại

Cục HQ

34

Thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế

Cục HQ

35

Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai

Cục HQ

36

Thủ tục xem hàng hoá trước khi khai hải quan

CCHQ

37

Thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam

CCHQ

38

Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (cấp Chi cục)

CCHQ

39

Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới

CCHQ

40

Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

CCHQ

41

Thủ tục tái xuất xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế

CCHQ

42

Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh

CCHQ

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Các tin đã đưa
Thông báo tìm chủ sở hữu(14/09/2017 - 10:54)
Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN(23/08/2017 - 11:39)
Cục Hải quan Hải Phòng ban hành Hướng dẫn thí điểm trình tự thực hiện việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực kho, bãi, cảng Hải Phòng trên hệ thống điện tử(17/08/2017 - 16:52)
Danh mục thủ tục hành chính sẽ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 năm 2017(11/07/2017 - 16:02)
Danh mục TTHC có thể thực hiện được việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực Hải quan(11/07/2017 - 15:22)
Thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Cục Hải quan TP Hải Phòng(19/04/2017 - 17:05)
Danh mục tài khoản kho bạc thu phí, lệ phí của Cục Hải quan TP Hải Phòng(29/03/2017 - 17:03)
Thông báo về việc cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg(21/03/2017 - 08:56)
Thông báo danh sách ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan(03/01/2017 - 14:46)
Thông báo ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan(28/11/2016 - 09:12)
Thông báo tìm chủ sở hữu lô hàng nhập khẩu(19/07/2016 - 08:51)
Thông báo tìm chủ sở hữu lô hàng nhập khẩu(19/07/2016 - 08:49)
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Cục Hải quan Tp Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy 02 container thuốc lá ngoại là tang vật vi phạm hành chính
Cục Hải quan Tp Hải Phòng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực Hải quan đối với Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với UBND TP Hải Phòng
Những hình ảnh đẹp trong Hội thao của Đoàn Hải quan Hải Phòng
Xuất quân tham gia Hội thao Hải quan khu vực phía Bắc
HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG, HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
Tưng bừng chuẩn bị tham gia Hội thao Hải quan khu vực phía Bắc năm 2017
Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan khen thưởng các đơn vị lập chiến công chuyên án ma túy lớn tại Hải Phòng
Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN
Cục Hải quan Hải Phòng ban hành Hướng dẫn thí điểm trình tự thực hiện việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực kho, bãi, cảng Hải Phòng trên hệ thống điện tử
Đội Kiểm soát Hải quan lập thêm chiến công mới
Giải đáp trực tuyến về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK trên Báo Hải quan điện tử
Những hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ
Lễ công bố Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Tọa đàm về công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy bằng đường biển giữa Hải quan và Công an thành phố Hải Phòng
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 668349
Khách trực tuyến : 11
Thành viên trực tuyến : 0