23/08/2017 - 11:39

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại ban hành tại Quyết định số 1082/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2017 của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tài liệu “Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN” để cộng đồng doanh nghiệp và các đơn vị Hải quan được biết và nghiên cứu./.

Cam nang mot cua.pdf

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 707232
Khách trực tuyến : 63
Thành viên trực tuyến : 0