Hải Phòng, ngày 02 tháng 07 năm 2020

Tổng cục Hải quan, tư vấn online 24/7 qua số  1900969647

Từ ngày 10/8/2018, Tổng cục Hải quan chính thức triển khai hệ thống Tổng đài hỗ trợ vướng mắc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan thông qua đầu số:

1900 96 96 47

Thông qua đầu số Tổng đài này, Tổng cục Hải quan mong muốn mang tới chất lượng dịch vụ hỗ trợ ngày một nâng cao, chuyên nghiệp và kịp thời, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Để liên hệ Bộ phận hỗ trợ Tổng cục Hải quan, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gọi vào đầu số 1900969647 (Bấm phím 2)

Hoạt động tại Phòng CNTT - HQHP. Ảnh: X.Vinh.

Bộ phận HelpDesk hoạt động 24/7, ngoài việc hướng dẫn về kỹ thuật công nghệ thông tin, khai báo hải quan điện tử điện tử, Bộ phận HelpDesk còn hướng dẫn, giải đáp chính sách, quy trình thủ tục về Hải quan (căn cứ theo chế độ chính sách và bộ câu hỏi/trả lời đã được chuẩn hóa).

Đồng thời, tiếp nhận những kiến nghị, xử lý vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý;