Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2020

STT

MA_KBC

MA_HQ

TEN_KBC

MA_DIA_DIEM

GHI_CHU

1

VNHAL

03CC 

Cảng Cá Hạ Long - LHTS

03CCS05

Cảng

2

VNHPN

03CC 

Cảng Hải Phòng - Chi Nhánh Tân Vũ

03CCS03

Cảng

3

VNHPN

03CC 

Cảng Hải Phòng - Chi Nhánh Tân Vũ

03CCS17

Triển khai từ 20190620

4

VNHDI

03CC 

Cảng Hoàng Diệu

03CCS01

Cảng

5

VNNNI

03CC 

Cảng Nam Ninh

03CCS07

Cảng

6

VNPTS

03CC 

Cảng PTSC-ĐÌNH VŨ

03CCS04

Cảng, CFS

7

VNVAC

03CC 

Cảng Vật Cách

03CCS06

Cảng

8

VNTLY

03CC 

Cảng Xăng dầu Thượng Lý

03CCS08

Cảng

9

VNHPL

03CC 

Công ty HPH Logistics

03CCS16

 

10

VNNIA

03CD 

Kho xăng dầu Hải Hà

03CDCFI

Lỏng, khí

11

VNCVE

03CE 

Cảng Chùa Vẽ - Hải Phòng

03CES02

Cảng, CFS

12

VNHIA

03CE 

Cảng Hải An

03CES01

Cảng, CFS

13

VNHLH

03CE 

Cảng Hải Linh

03CES08

Cảng

14

VNDVN

03CE 

Cảng Nam Đình Vũ

03CES11

Cảng

15

VNTCE

03CE 

Cảng Tân Cảng 128

03CES07

Cảng, Bãi

16

VNGAS

03CE 

Cảng Total Gas

03CES03

Cảng

17

VNFDL

03CE 

CFS Công ty  MACS Hải Phòng

03CEC14

 

18

VNFAS

03CE 

Công ty CP tiếp vận Nam Phát

03CEC04

CFS, Bãi

19

VNFAP

03CE 

Gemadept Đông hải

03CEC15

 

20

VNTHP

03CE 

ICD TAN CANG HP

03CES10

 

21

VNKNN

03CE 

K99

03CES06

 

22

VNFAU

03CE 

Kho CFS NorthFreight

03CEC02

CFS

23

VNFAT

03CE 

Kho CFS Sao Đỏ

03CEC05

Kho, bãi

24

VNFAX

03CE 

Kho CFS Tân Tiên Phong

03CEC07

Kho, bãi

25

VNFAW

03CE 

Kho CFS VietFracht

03CEC03

Kho, bãi

26

VNFBH

03CE 

Kho Inlaco (SAO A DC)

03CEC06

Kho, bãi

27

VNFAV

03CE 

Kho Tasa

03CEC01

CFS

28

VNPTH

03CE 

Xí nghiệp xăng dầu Petec Hải Phòng

03CES04

 

29

VNPTH

03CE 

Xí nghiệp xăng dầu Petec Hải Phòng

03CES12

 

30

VNONN

03EE 

Cảng 19-9 Đình Vũ

03EES05

Lỏng

31

VNIQB

03EE 

Cảng cạn Quảng Bình- Đình Vũ

03EES07

 

32

VNCLH

03EE 

Cảng Lạch Huyện Hải Phòng (HITC)

03EES06

 

33

VNNHK

03EE 

CN Công ty TNHH NIPPON Express Việt Nam

03EEC15

Kho, bãi

34

VNFDD

03EE 

Công  ty TNHH Yusen logistics

03EEC12

Kho, bãi

35

VNDAP

03EE 

Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM

03EES04

Cảng

36

VNDVU

03EE 

Công ty CP Đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ

03EES01

Cảng, CFS

37

VNFDY

03EE 

Công ty CP đầu tư Vidifi Duyên Hải

03EEC17

 

38

VNFDY

03EE 

Công ty CP đầu tư Vidifi Duyên Hải

03EEC16

 

39

VNNFY

03EE 

Công ty CP xây dựng giao thông và cơ giới (Hải Thành)

03EEC04

Kho, bãi

40

VNXDV

03EE 

Công ty TNHH Cầu cảng EURO(VN)- Cảng Xăng Dầu Đình Vũ

03EES03

Cảng

41

VNFAR

03EE 

Công ty TNHH container Minh Thành

03EEC02

Kho, bãi

42

VNHHH

03EE 

Công ty TNHH Hà Hưng Hải

03EEC13

Bãi

43

VNFDM

03EE 

Công ty TNHH Tiếp Vận SITC - ĐÌNH VŨ

03EEC10

CFS, Bãi

44

VNDVL

03EE 

DINHVU LOGISTICS

03EEC14

Bãi

45

VNTCN

03EE 

Tân cảng 189

03EES02

Cảng

46

VNCAM

03TG 

Cảng Cấm

03TGS08

Cảng

47

VNGAI

03TG 

Cảng Đài Hải

03TGS06

Cảng

48

VNDXA

03TG 

Cảng Đoạn Xá

03TGS02

Cảng

49

VNGEE

03TG 

Cảng Greenport

03TGS04

Cảng

50

VNHDA

03TG 

Cảng Hải Đăng (City Gas)

03TGS09

Cảng

51

VNNHC

03TG 

Cảng Nam Hải

03TGS01

Cảng

52

VNDNH

03TG 

Cảng Nam Hải Đình Vũ

03TGS05

Cảng

53

VNHPT

03TG 

Cảng Transvina

03TGS03

Cảng

54

VNCXP

03TG 

Cảng VIP Greenport

03TGS10

Cảng

55

VNFDO

03TG 

CFS Gemadept Miền Bắc

03TGC16

CFS

56

VNFAM

03TG 

Công ty dịch vụ Hàng Hải Vinalines Hải Phòng

03TGC18

Kho, bãi (chuyển 03EEC01-> 03TGC18 từ 15/01/2019)

57

VNFAZ

03TG 

Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics xanh (GLC)

03TGC06

CFS

58

VNLVG

03TG 

Địa điểm KT Liên Việt log

03TGC14

Bãi

59

VNFDE

03TG 

Gemadept Đông hải

03TGC03

Bãi

60

VNGIC

03TG 

Green Investment Corp

03TGC15

Kho, bãi

61

VNLXC

03TG 

Green Logistics Centre

03TGC05

Kho, bãi

62

VNFDG

03TG 

Kho CFS Liên Việt

03TGC13

Kho

63

VNFAQ

03TG 

Kho CFS, Bãi Container VINABRIDGE

03TGC01

Kho, bãi

64

VNFAO

03TG 

Kho Viconship

03TGC02

Bãi

65

VNHNC

03TG 

Nam Hải ICD

03TGS11

Bãi