Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2020
Cục Hải quan Hải Phòng đã ban hành hướng dẫn “Thực hiện thủ tục hải quan trong trường hợp phát sinh sự cố hệ thống công nghệ thông tin” tại công văn số 8058/HQHP-CNTT ngày 18/6/2019. Khi phát hiện sự cố, người khai hải quan, doanh nghiệp và công chức hải quan liên hệ qua Danh sánh Bộ phận thường trực xử lý sự cố tại các Chi cục và Cục Hải quan Hải Phòng để liên hệ, phối hợp:

Chi cục HQCK Cảng HP KV1

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đội công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Đỗ Huy Thọ

Phó Chi cục trưởng

0983.215.362

Tổ trưởng

2

Phạm Thị Lam Hương

Đội trưởng

Đội TTHHXNK

0915.091.980

Thành viên

3

Lê Đình Hạnh

Đội trưởng

Đội Giám sát HQ

0913.512.787

Thành viên

4

Nguyễn Thanh Tùng

Công chức

Đội TTHHXNK

0989.145.587

Thành viên

5

Trần Thị Ngọc Bích

Công chức QTM

Đội TTHHXNK

0912.838.504

Thành viên

6

Vũ Đức Duy

Công chức QTM

Đội Giám sát HQ

0914.418.996

Thành viên

 

Chi cục HQCK Cảng HP KV2

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đội công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Đình Cháng

Phó Chi cục trưởng

0913.374.894

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Phó Đội trưởng

Đội TTHHXNK

0904.232.828

Thành viên

3

Đinh Thị Hồng Hạnh

Phó Đội trưởng

Đội Giám sát HQ

0987.080.000

Thành viên

4

Vũ Thị Bích Nhung

Công chức QTM

Đội Giám sát HQ

0988.883.642

Thành viên

5

Phạm Văn Định

Công chức QTM

Đội TTHHXNK

0901.366.222

Thành viên

 


Chi cục HQCK Cảng HP KV3

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đội công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lê Huy Thành

Phó Chi cục trưởng

0983.303.569

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Hải Hồng

Đội trưởng

Đội Giám sát HQ

0903.480.858

Phó Tổ Trưởng

3

Nguyễn Đình Vĩnh Trung

Đội trưởng

Đội TTHHXNK

0915.013.333

Phó Tổ Trưởng

4

Nguyễn Văn Khiêm

Đội trưởng

Đội Quản lý thuế

0904.449.799

Thành viên

5

Nguyễn Thu Thủy

Phó Đội trưởng

Đội TTHHXNK

0902.220.286

Thành viên

6

Vũ Văn Tiềm

Phó Đội trưởng

Đội Giám sát HQ

0914.569.666

Thành viên

7

Đặng Quang Hưng

Công chức QTM

Đội TTHHXNK

0904.121.068

Thành viên

8

Phạm Đức Hải

Công chức QTM

Đội Giám sát HQ

0938.023.566

Thành viên

 

 

 

 

 

Chi cục HQCK Cảng Đình Vũ

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đội công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Thanh

Chi cục trưởng

0983.240.898

Tổ trưởng

2

Hoàng Thị Ngọc An

Phó Chi cục trưởng

0912.193.850

Phó Tổ Trưởng

3

Khổng Thị Dung

Phó Chi cục trưởng

0913.247.116

Thành viên

4

Đỗ Minh Khoa

Phó Chi cục trưởng

0925.070.999

Thành viên

5

Nguyễn Quốc Trần Lê

Đội trưởng

Đội TTHHXNK

0902.889.588

Thành viên

6

Vũ Chí Hiếu

Đội trưởng

Đội Giám sát HQ

0913.244.039

Thành viên

7

Nguyễn Chiến Thắng

Đội Trưởng

Đội KTGSHQCLH

0904.040.401

Thành viên

8

Nguyễn Anh Ngọc

Đội trưởng

Đội TTPTVTXNC

0904.139.630

Thành viên

9

Lê Tất Thức

Công chức QTM

Đội Giám sát HQ

0912.616.450

Thành viên

10

Nguyễn Thị Phương Hằng

Công chức QTM

Đội TTHHXNK

0912.811.136

Thành viên

Thư ký

 

Chi cục Hải quan KCX&KCN Hải Phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đội công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Vũ Ngân Châu

Phó Chi cục trưởng

0985.516.888

Tổ trưởng

2

Hoàng Văn Cường

Đội trưởng

Đội Nghiệp vụ

0913.382.433

Thành viên

3

Đỗ Trường Sơn

Công chức QTM

Đội Nghiệp vụ

0906.179.039

Thành viên

 

 

 

 

 

Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư gia công

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đội công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Hoàng Thị Phương

Phó Chi cục trưởng

0912.556.166

Tổ trưởng

2

Cấn Văn Khởi

Đội phó

Đội TTHĐT

0904.462.298

Thành viên

3

Trần Nam Trung

Công chức QTM

Đội TTHĐT

0975.789.869

Thành viên

4

Phạm Tiến Quảng

Công chức QTM

Đội TTHGC

0936.835.099

Thành viên

 

Chi cục Hải quan Hải Dương

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đội công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Bạch Đăng Vinh

Chi cục trưởng

0988.779.119

Tổ trưởng

2

Nguyễn Duy Hùng

Đội trưởng

Đội Nghiệp vụ

0904.121.891

Thành viên

3

Nguyễn Ngọc Phương

Công chức

0988.179.988

Thành viên

 

 

 

 

 

Chi cục Hải quan Hưng Yên

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đội công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Hòa

Phó Chi cục trưởng

0903.474.977

Tổ trưởng

2

Nguyễn Anh Tuấn

Đội trưởng

Đội Nghiệp vụ

0913.276.296

Thành viên

3

Ngô Văn Tiếp

Công chức QTM

Đội Tổng hợp

0966.176.518

Thành viên

 

Chi cục Hải quan Thái Bình

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đội công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Phạm Văn Hiệu

Phó Chi cục trưởng

0902.182.838

Tổ trưởng

2

Bùi Khắc Hải

Đội trưởng

Đội Nghiệp vụ

0913.596.946

Thành viên

3

Nguyễn Văn Khang

Công chức QTM

Đội Nghiệp vụ

0978.368.268

Thành viên

4

Trần Thị Chanh

Công chức

Đội Nghiệp vụ

0962.962.456

Thành viên

 

 

 

 

 

Phòng Công nghệ thông tin -  Cục Hải quan Hải Phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ/Đội công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Trần Quốc Chính

Trưởng Phòng

0913.540.351

Tổ trưởng

2

Đinh Xuân Vinh

Phó Trưởng phòng

0913.311.340

Thành viên

3

Nguyễn Quang Huy

Phó Trưởng phòng

0906.046.999

Thành viên

4

Đỗ Văn Chính

Tổ trưởng

Tổ PTUD

0912.012.073

Thành viên

5

Nguyễn Đức Tú

Tổ trưởng

Tổ Phần cứng

0965.599.998

Thành viên

6

Ngô Thị Uyên

Tổ trưởng

Tổ Thống kê

0916.008.963

Thành viên

 

 

 

 

 

Bộ phận hỗ trợ Tổng cục Hải quan

Tổng đài hỗ trợ: 19009299; Email: bophanhotrotchq@customs.gov.vn