Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020


Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Quyền Cục trưởng về thực hiện phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan Doanh nghiệp. Ngày 28/9/2019 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực 3 đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn, thảo luận thủ tục, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, ra, vào, lưu giữ trong khu vực giám sát Hải quan” tại Hội trường của Chi cục.

Tham dự buổi tập huấn có 57 cán bộ, lãnh đạo, nhân viên thực hiện phối hợp làm thủ tục hải quan, nhân viên phụ trách công nghệ thông tin của các Doanh nghiệp kinh doanh kho CFS; Địa điểm kiểm tra tập trung, Cảng, Kho ngoại quan và các Công ty làm thủ tục nhập xuất kho ngoại quan và 17 cán bộ công chức của Chi cục.

Hội nghị tập huấn đã giới thiệu, giải đáp đối với các vướng mắc liên quan đến quy trình nghiệp vụ hải quan, quản lý giám sát hàng hoá tại kho, bãi, cảng biển, địa điểm chịu sự giám sát của hải quan, đồng thời tập trung vào các nội dung chính như:

- Hướng dẫn, thảo luận về thủ tục, giám sát hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan; giải đáp các vướng mắc.

 - Hướng dẫn, thảo luận về thủ tục, giám sát hàng hóa nhập, xuất qua kho CFS, địa điểm kiểm tra tập trung, cảng; giải đáp vướng mắc.

Buổi tập huấn của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực 3 được các Doanh nghiệp đánh giá cao, thiết thực trong công tác phối hợp thực hiện giám sát hàng hóa qua khu vực giám sát Hải quan và thủ tục hàng hóa nhập xuất kho ngoại quan, góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, nhằm giảm chi phí đối với doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải phóng hàng, thông quan hàng hóa, nâng cao tính tuân thủ, chuyên nghiệp của các doanh nghiệp, đại lý hải quan, các đơn vị kinh doanh kho bãi cảng trong việc thực hiện thủ tục hải quan.

Dưới đây là một số hình ảnh về quang cảnh buổi tập huấn:
Tin bài và ảnh: Trịnh Xuân Hải

(Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV3)