Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2020
Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo về việc ban hành Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ như sau: