Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2020

Hải quan Thành phố Hải Phòng thu ngân sách về đích trước 1 tháng.

Tính đến hết tháng 11/2019, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng thu ngân sách đã về đích, vượt mốc chỉ tiêu phấn đấu 63.000 tỷ (đã thu được 63.312 tỷ đồng), đạt 133,23% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (47.520 tỷ), đạt 100.49% so với chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan giao (63.000 tỷ), tăng  27,78 % so với cùng kỳ năm 2018. Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng đã vượt chỉ tiêu 15.792 tỷ đồng kế hoạch giao của Bộ Tài chính và đã vượt chỉ tiêu 312 tỷ đồng kế hoạch giao của Tổng cục Hải quan.

Tính đến hết ngày 23/12/2019, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng đã thu được 67.092 tỷ đồng, đạt 141% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 106,5% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao. Trong đó số thu cụ thể từng đơn vị thuộc Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng như sau:

ĐVT: Triệu đồng


 Bảng: Số thu ngân sách của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng tính đến hết 23/12/2019

Kết quả đạt cao có nguyên nhân từ sự nỗ lực của Cục Hải quan Hải Phòng: Cụ thể, với chủ đề: “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp, cải tiến phương pháp quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát công việc trên tất cả các lĩnh vực”, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng đã xây dựng các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) nhằm thực hiện thống nhất trong toàn cục, trong đó giải pháp chủ yếu vẫn là tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu để các doanh nghiệp yên tâm làm thủ tục hải quan tại các chi cục.

Ngành Hải quan ký thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nộp thuế điện tử

Đồng thời, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng đã tập trung triển khai các giải pháp quản lý thu, nhất là đối với các lĩnh vực trọng điểm, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, mã số, xuất xứ đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn.

Song song với đó, Cục Hải quan Hải Phòng cũng tăng cường chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra sau thông quan.

Ngoài ra, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc thu ngân sách tăng mạnh phải kể đến  là do mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ các nước ASEAN có thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt AFTA (Khu vực mậu dịch tự do ASEAN) là 0% nên doanh nghiệp nhập khẩu số lượng lớn, nhưng Hải quan thu được thuế đặc biệt và thuế VAT từ mặt hàng này. Bên cạnh đó, năm 2019, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast bắt đầu thực hiện nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ dây chuyền sản xuất ô tô, đã đóng góp 1.500 tỷ đồng tiền thuế. Ngoài ra, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa từ đầu năm đến nay tăng trung bình khoảng 13- 15%.

Cục Hải quan Hải Phòng cũng yêu cầu các chi cục tập trung kiểm tra các hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế, đặc biệt là các trường hợp hoàn thuế theo C/O của mặt hàng xăng dầu, linh kiện xe ô tô. Trường hợp người được hoàn thuế nhưng còn nợ các khoản thuế và thu khác tại cơ quan hải quan thì thực hiện bù trừ số tiền thuế được hoàn với số tiền còn nợ.

Đặc biệt công tác đôn đốc thu nợ, chống thất thu được quan tâm chỉ đạo sát sao: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng đã yêu cầu các đơn vị hải quan trực thuộc duy trì nghiêm túc kỷ cương kỷ luật quản lý công vụ và cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ. Cục Hải quan Hải Phòng cũng yêu cầu các chi cục tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại chính xác từng loại nợ; tích cực triển khai các giải pháp thu hồi và xử lý nợ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị yêu cầu tổ đôn đốc thu hồi nợ tại các chi cục phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý, theo dõi, thu đòi nợ, đảm bảo số nợ đến 31/12/2019 thấp hơn số nợ tại thời điểm 31/12/2018. Đây là tiêu chí xét hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 đối với các đơn vị.


 Công chức Hải quan Thành phố Hải phòng tổ chức rà soát, đốc nợ