Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2020
Kể từ ngày 16/12/2019, Hệ thống thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển triển khai biên lai điện tử. Ngoài việc nhận biên lai điện tử qua email đã đăng ký với cơ quan thu phí, doanh nghiệp có thể tra cứu biên lại điện tử theo hướng dẫn sau:
B1: Vào website tra cứu biên lai điện tử tại đường link: http://thuphi.haiphong.gov.vn:8222/tra-cuu-bien-lai-dien-tuB2: Điền "Mã nhận biên lai" và "Mã xác nhận", rồi nhấn tìm biên lai:B3: Kết quả tra cứu: