Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2020
Ngày 31/3/2020, Sở Tài chính có văn bản thông báo số 60/TB-STC về việc tạm dừng 06 điểm thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng do Sở Tài chính tổ chức thu để ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Theo đó tổ chức, cá nhân có thể nộp phí bằng các hình thức sau:

1.  Nộp qua 247 của Hải quan ở trang https://epayment.customs.gov.vn/
2. Nộp tại 21 quầy thu như danh sách kèm theo
3. Nộp tiền tại các quầy thu khác hoặc Chuyển khoản đến tk của STC 3511.0.9094073 tại Kho bạc nhà nước Hải Phòng. (Lưu ý nội dung nộp ghi như sau: "[SỐ TK HẢI QUAN] [TÊN DOANH NGHIỆP]")

Đối với hình thức 1 và 2 sẽ tra được biên lai ngay ở trang http://thuphi.haiphong.gov.vn:8222/, đối với hình thức 3 thì sau khoảng 1-2 ngày mới có biên lai.

Nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ  02253.559.968 hoặc 02253.559.969  hoặc 0903.412.172 - Đồng chí Ngô Hồng Chiến (Phó trưởng phòng quản lý nguồn thu ngân sách Sở Tài chính) để được giải đáp.
 
Hướng dẫn nộp phí 24/7: TrinhTu_NopPhi_24_7.pdf