Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2020

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp và đang lan rộng ra toàn cầu, việc phòng, chống dịch được xác định là “cuộc chiến” của toàn dân, trong đó có sự đóng góp, chung sức của tuổi trẻ.

Hưởng ứng phong trào tháng thanh niên 2020, với mục đích phổ biến những kiến thức về cách phòng, chống dịch bệnh, Chi đoàn thanh niên QLRR-CNTT đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền thông qua các áp phích được dán tại bảng tin và tại các phòng, Đội công tác làm việc. Hàng ngày, Đoàn viên chi đoàn tại các đơn vị chủ động thực hiện việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn đối với các cán bộ công chức, cá nhân bên ngoài đến làm việc trước và sau khi đến đơn vị làm việc nhằm giúp các các bộ công chức trong đơn vị và cá nhân bên ngoài đến làm việc nhận thức rõ, kịp thời cách phòng, chống dịch bệnh hiệu quả nhất cho bản thân và cho những người xung quanh.
Chi đoàn QLRR-CNTT thực hiện hoạt động dán áp phích tuyên truyền phòng chống Covid-19


Cán bộ công chức và cá nhân bên ngoài đến làm việc thực hiện việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Với những hoạt động ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng nói chung và cán bộ công chức trong đơn vị nói riêng, Chi đoàn QLRR-CNTT tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm cao nhất để chung tay đẩy lùi dịch bệnh
Trần Tiến Đạt - Phong Quản lý rủi ro