Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2020

Trong nhiều năm qua, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã xác định cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài, từ đó đề ra những giải pháp rất cụ thể và quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện. Mọi cải cách đều hướng tới người dân và doanh nghiệp với mục tiêu là giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí trong hoạt động xuất nhập khẩu. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp.

Ngày 07/5/2018, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Bàn giải pháp và ký kết Bản thỏa thuận phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan. Ngay sau khi ký kết Cục Hải quan thành phố Hải phòng đã ban hành nhiều quy chế, quy định trong nội bộ nhằm thực hiện có trách nhiệm những cam kết với cộng đồng doanh nghiệp; đưa quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp đi vào thực chất.

 Sau 02 năm triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, Cục Hải quan thành phố Hải phòng đã ghi nhận một số kết quả tích cực:

1 - Tạo ra hiệu ứng tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp, cụ thể: tính đến ngày 06/5/2020, đã có 15.620 doanh nghiệp tham gia ký kết Bản thỏa thuận với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng; Nâng cao được trách nhiệm pháp luật của cộng đồng Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan cũng như tham gia, đóng góp ý kiến trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính.

2 - Làm thay đổi căn bản nhận thức của cán bộ công chức hải quan về mối quan hệ giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp, từ “đối tượng quản lý” thành “đối tác”; đưa việc cải cách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trở thành ý thức thường trực của mỗi cán bộ, công chức.

3 - Cục Hải quan thành phố Hải phòng đã xây dựng Cổng thông tin điện tử để tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đây là kênh thông tin tương tác giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp; giải đáp kịp thời những vướng mắc và hướng dẫn thủ tục hải quan. Tính đến ngày 06/5/2020, Cục đã nhận được 128 vướng mắc của người dân, doanh nghiệp gửi qua Cổng thông tin điện tử.

Công tác phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã được Tổng cục Hải quan đánh giá cao và xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành Hải quan. Ngày 15/01/2020 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-TCHQ  về việc phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2020.

Để triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại Quyết định 85/QĐ-TCHQ, đồng thời nhằm ghi nhận, tổng hợp ý kiến đánh giá, mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của công chức, đội công tác, chi cục hải quan có liên quan tại từng tờ khai, hồ sơ cụ thể để kịp thời kiểm tra, xác minh, xử lý mọi hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, chậm trễ, sai sót nghiệp vụ (nếu có), xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng bộ phận, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục, từ đó, tăng cường vai trò giám sát của người dân, doanh nghiệp cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đưa mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành tiên phong xây dựng và triển khai Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức hải quan.Theo đó, sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đối với từng tờ khai, doanh nghiệp có thể thực hiện đánh giá mức độ hài lòng đối với chất lượng phục vụ của công chức, đội công tác, chi cục hải quan có liên quan trên phần mềm khai báo hải quan (ECUSVNACCS) theo các mức:

- “Rất hài lòng”: 5*

- “Hài lòng”: 4*

- “Bình thường”: 3*

- “Không hài lòng”:2*

            - “Rất không hài lòng”: 1*


Hệ thống đã được xây dựng hoàn thành và chính thức hoạt động vào ngày 01/4/2020. Sau khi triển khai, Hệ thống đã được nhiều doanh nghiệp hưởng ứng, phối hợp thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, Đội công tác và chi cục, cụ thể: Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 06/5/2020, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã nhận được 4.988 ý kiến đánh giá trên tổng số 151.617 tờ khai đăng ký trong toàn Cục, chiếm tỷ lệ 3,3%.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với chất lượng sự phục vụ của cán bộ, công chức thông qua Hệ thống. Đây là nguồn thông tin quan trọng, giúp cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của các cán bộ, công chức, đội công tác và chi cục hải quan thuộc Cục. Tất cả thông tin đánh giá của người dân, doanh nghiệp sẽ được Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tiếp nhận, xác minh và xử lý qua đó nghiêm túc xem xét trách nhiệm đối với những trường hợp cán bộ công chức vi phạm và phản hồi kết quả đến người dân, doanh nghiệp./.

Tác giải: Nguyễn Kiên Giang -  Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng