Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2020

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như kỷ niệm các ngày lễ lớn: 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII; Hướng dẫn số 1282-HD/ĐUHQ ngày 12/02/2020 của Đảng ủy Cục Hải quan Hải Phòng. Được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, ngày 27/5/2020, Chi bộ Phòng Thuế xuất nhập khẩu long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Sỹ Tráng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Chi bộ phòng Thuế xuất nhập khẩu tập trung kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm k 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp; bầu các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín vào cấp ủy khóa tới.


Ảnh 1: Toàn cảnh Đại hội Chi bộ phòng Thuế xuất nhập khẩu

Đại hội xác định chủ đề “Nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm”.

Đồng chí Vũ Thanh Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thuế xuất nhập khẩu đã trình bày toàn văn báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Chi bộ Phòng Thuế xuất nhập khẩu đã phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác của đơn vị, trong đó chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Cục trong việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, quy chế về công tác quản lý thuế, công tác phân loại, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao. Báo cáo đã nêu bật những thành tích đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua:

- Chi ủy chi bộ cùng với tập thể Lãnh đạo Phòng đã tập trung phân tích, đánh giá cụ thể và có tính logic khoa học các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu như kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, mức độ ảnh hưởng do thực hiện các Hiệp định thương mại tự do, tiến độ thực hiện các dự án tại thành phố… để xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm sát với thực tế; Kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Cục đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu và chống thất thu ngân sách nhà nước thu hồi, xử lý nợ thuế của Cục và giao nhiệm vụ thu ngân sách, thu hồi, xử lý nợ thuế hàng năm cho các Chi cục trực thuộc.

- Chi ủy chi bộ cùng với tập thể Lãnh đạo Phòng chủ động nghiên cứu các quy định mới của pháp luật, tăng cường công tác hướng dẫn các Chi cục Hải quan thực hiện công tác chính sách thuế, kế toán thuế, cơ chế tài chính liên quan đến thu ngân sách và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Phòng Thuế xuất nhập khẩu luôn chủ động tổ chức các lớp tập huấn văn bản mới cho cán bộ công chức trong toàn Cục, giảng viên là các chuyên viên của Cục Thuế xuất nhập khẩu và các chuyên viên Phòng Thuế xuất nhập.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện công tác chính sách thuế, phân loại hàng hóa, xác định trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan để kịp thời phát hiện, cảnh báo đối với hành vi áp dụng chính sách thuế, phân loại, xác định trị giá chưa đúng quy định hoặc chưa thống nhất giữa các Chi cục hải quan; Trong công tác phân tích phân loại đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Cục ký Quy chế kết phối hợp với Chi cục Kiểm định Hải quan 2 trong công tác phân tích, phân loại và kiểm định Hải quan đối với hàng hóa XNK nhằm thực hiện thống nhất, nâng cao hiệu quả trong công tác phân tích phân loại.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Tráng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Lãnh đạo Cục ghi nhận thành tích đạt được của Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Hải Phòng luôn luôn có sự đóng góp không nhỏ của Chi bộ Phòng Thuế xuất nhập khẩu. Với số lượng 19 đảng viên phần lớn là Đảng viên nữ, Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Cục trong công tác Thuế và xác định trị giá Hải quan, đưa các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách nhà nước để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính giao cho Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hàng năm. Đồng chí đề nghị bổ sung nội dung thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo cục giao khác vào báo cáo chính trị của Chi bộ. Đó là những công tác quan trọng như phục vụ các Đoàn thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, đẩy mạnh quan hệ đối tác Hải quan Doanh nghiệp…


Ảnh 2: Đồng chí Nguyễn Sỹ Tráng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng

phát biểu chỉ đạo Đại hội

Chi bộ Phòng Thuế xuất nhập khẩu chủ động đề ra Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng Thuế xuất nhập khẩu nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của Chi bộ; xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đại hội cũng thống nhất đề ra một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới như: Chi bộ liên tục đạt danh hiệu “Cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”,  100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; phấn đấu kết nạp ít nhất 3 quần chúng ưu tú trở lên vào Đảng; phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm; Phấn đấu tập thể đơn vị đạt danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc”; 100% công chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.


Ảnh 3: Bỏ phiếu bầu Chi ủy Phòng Thuế xuất nhập khẩu nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Chi ủy Phòng Thuế xuất nhập khẩu, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí; bầu 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng. Quá trình bầu cử được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về công tác bầu cử.

Tại đại hội, Đồng chí Vũ Thanh Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thuế xuất nhập khẩu nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Chi ủy Chi bộ được bầu với số phiếu tập trung cao thể hiện sự nhất quán trong Đảng.


Ảnh 4: Chi ủy Phòng Thuế xuất nhập khẩu, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Thay mặt cho Chi ủy Chi bộ Phòng Thuế xuất nhập khẩu nhiệm kỳ 2020-2025, Đồng chí Vũ Thanh Nam, Bí thư Chi bộ đã bày tỏ sự cảm ơn đến các Đảng viên tham dự Đại hội đã tín nhiệm bầu chi ủy khóa mới với số phiếu rất cao. Chi ủy xác định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong tập thể lãnh đạo chi ủy và Lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua và xin hứa sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Sỹ Tráng Phó bí thư Đảng ủy, Phó cục Trưởng để xây dựng chương trình hành động của Chi bộ và sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã được trình bày tại Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.

Tác giả: Vũ Thị Thu - Phòng Thuế Xuất nhập khẩu