Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại cảng Đình Vũ và cảng Tân cảng 189, Hải Phòng
Thời gian: 27/08/2019 - 16:06
thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng lưu giữ tại kho CFS
Thời gian: 27/08/2019 - 16:34
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thời gian: 20/08/2019 - 18:08
Thông báo sửa đổi, bổ sung thông báo số 10949/TB-HQHP ngày 13/8/2019
Thời gian: 20/08/2019 - 11:02
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thời gian: 13/08/2019 - 08:25
Đội Kiếm soát Hải quan thông báo tìm chủ sở hữu
Thời gian: 01/08/2019 - 16:05
Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa
Thông báo Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền Chương trình doanh nghiệp ưu tiên nhờ thu
Thời gian: 17/07/2019 - 18:43
Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng
Thời gian: 17/07/2019 - 18:29
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thời gian: 15/07/2019 - 17:56
Đội Kiếm soát Hải quan thông báo tìm chủ sở hữu
Thời gian: 24/06/2019 - 15:09
Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo Thông tư ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/12
Số bản ghi trên trang:
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
 • AUD AUST.DOLLAR
 • CAD CANADIAN DOLLAR
 • CHF SWISS FRANCE
 • EUR EURO
 • GBP BRITISH POUND
 • HKD HONGKONG DOLLAR
 • JPY JAPANESE YEN
 • KRW SOUTH KOREAN WON
 • SGD SINGAPORE DOLLAR
 • THB THAI BAHT
 • USD US DOLLAR

 
LB.Counter