Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thông báo Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền Chương trình doanh nghiệp ưu tiên nhờ thu
Thời gian: 17/07/2019 - 18:43
Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng
Thời gian: 17/07/2019 - 18:29
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thời gian: 15/07/2019 - 17:56
Đội Kiếm soát Hải quan thông báo tìm chủ sở hữu
Thời gian: 24/06/2019 - 15:09
Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo Thông tư ...
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ HẢI QUAN CHO NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
Thời gian: 20/06/2019 - 11:29
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ HẢI QUAN CHO NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
Đội Kiếm soát Hải quan thông báo tìm chủ sở hữu
Thời gian: 13/06/2019 - 08:44
Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xác minh, xử lý 02 lô hàng đóng trong 02 container nhập khẩu từ Cambodia về Việt Nam, container SITU9055974 thuộc vận đơn số ...
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thời gian: 21/05/2019 - 11:18
Đội Kiếm soát Hải quan thông báo tìm chủ sở hữu
Thời gian: 22/05/2019 - 09:19
Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo Thông tư ...
THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG LƯU TRỮ TẠI CẢNG ĐÌNH VŨ
Thời gian: 24/04/2019 - 14:57
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thời gian: 10/04/2019 - 10:36
Chuyển trang    
Trang số:  1/12
Số bản ghi trên trang:
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
 • AUD AUST.DOLLAR
 • CAD CANADIAN DOLLAR
 • CHF SWISS FRANCE
 • EUR EURO
 • GBP BRITISH POUND
 • HKD HONGKONG DOLLAR
 • JPY JAPANESE YEN
 • KRW SOUTH KOREAN WON
 • SGD SINGAPORE DOLLAR
 • THB THAI BAHT
 • USD US DOLLAR

 
LB.Counter