Tìm kiếm... Tìm kiếm
Những thông tin công chức, người lao động cần lưu ý từ sau ngày 01/7/2019
Thời gian: 21/06/2019 - 10:20
Một số điểm lưu ý về tuyển dụng công chức và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2019
Thời gian: 14/01/2019 - 09:32
Việc đánh giá, phân loại đối với lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con
Thời gian: 15/10/2018 - 09:29
Ngày 03/10/2018, Tổng Cục Hải quan có Công văn số 5766/TCHQ-TCCB về việc đánh giá, phân loại cá nhân theo yêu cầu khoán tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố ...
Một số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Thời gian: 18/09/2018 - 17:40
Văn bản quy định về ngạch bậc CBCC
Thời gian: 27/06/2018 - 19:59
Văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đối với CBCC
Thời gian: 27/06/2018 - 18:03
Văn bản hướng dẫn về bảo hiểm xã hội đối với CBCC
Thời gian: 27/06/2018 - 17:20
Văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với CBCC
Thời gian: 26/06/2018 - 22:02
Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức
Thời gian: 24/05/2018 - 15:48
Ngày 22/10/2015, Cục Hải quan Hải Phòng ban hành công văn số 7786/HQHP-TCCB về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức.
Chuyển trang    
Trang số:  1/1
Số bản ghi trên trang:
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
 • AUD AUST.DOLLAR
 • CAD CANADIAN DOLLAR
 • CHF SWISS FRANCE
 • EUR EURO
 • GBP BRITISH POUND
 • HKD HONGKONG DOLLAR
 • JPY JAPANESE YEN
 • KRW SOUTH KOREAN WON
 • SGD SINGAPORE DOLLAR
 • THB THAI BAHT
 • USD US DOLLAR

 
LB.Counter