Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Thời gian: 04/07/2019 - 08:23
Infographic Phụ lục I Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Thời gian: 03/07/2019 - 10:22
Ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan.
Thời gian: 09/10/2018 - 08:41
Ngày 26/9/2018, Tổng Cục Hải quan đã ban hành quyết định số 2799/QĐ-TCHQ về việc Ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động ...
Văn bản về chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và thi hành công vụ đối với CBCC
Thời gian: 27/06/2018 - 02:04
Thống nhất thực hiện công tác Kiểm tra sau thông quan tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp XNK
Thời gian: 25/05/2018 - 14:22
Ngày 03/7/2017, Cục Hải quan Hải Phòng ban hành Quyết định số 7992/HQHP-KTSTQ về việc thống nhất thực hiện công tác KTSTQ
Quy định về cơ chế quản lý, kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ công chức trong thi hành công vụ
Thời gian: 25/05/2018 - 14:01
Ngày 29/7/2016, Cục Hải quan Hải Phòng ban hành Quyết định số 2683/QĐ-HQHP về việcBan hành quy định về cơ chế quản lý, kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ ...
Phân loại, phân cấp và xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp theo 02 cấp
Thời gian: 24/05/2018 - 17:21
Ngày 17/06/2016, Cục Hải quan Hải Phòng ban hành Quyết định số 2067/QĐ-HQHP về việc phân loại, phân cấp và xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp theo 02 cấp: Chi cục và Cục.
Chuyển trang    
Trang số:  1/1
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, góp phần vào sự phát triển bứt phá của thành phố
Ra mắt CLB Thể dục thẩm mỹ Aerobic - Chào mừng Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025
Lễ bàn giao Đội Kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container thuộc Phòng Quản lý rủi ro về Đội Kiểm soát hải quan theo Quyết định số 1501/QĐ-TCHQ ngày 04/06/2020
Hội nghị trực tuyến tập huấn Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ
Nội dung mới của công tác quản lý nợ thuế áp dụng từ ngày 01/7/2020
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 tổ chức Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ và tập huấn phổ biến một số quy định của pháp luật về Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp
Kim ngạch XNK và số thu NSNN của Cục HQHP tháng 5 năm 2020
Tờ khai phân luồng tháng 5 năm 2020
Lớp đào tạo nhận thức cơ bản về an toàn, an ninh thông tin mạng cho CBCC Cục Hải quan TP Hải Phòng
Đại hội Chi bộ Phòng Thuế xuất nhập khẩu, nhiệm kỳ 2020-2025: “Nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm”
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter