Tìm kiếm... Tìm kiếm
Sửa đổi Phụ lục II Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Thời gian: 06/11/2020 - 16:15
Cục Hải quan TP Hải Phòng thay đổi mẫu Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Thời gian: 21/02/2020 - 14:53
Nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Thời gian: 09/05/2020 - 16:24
Kiểm soát lịch trình giao vận đường biển, đây là cách tối ưu doanh nghiệp nên áp dụng
Thời gian: 07/04/2020 - 11:38
Triển khai Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trong quá trình giải quyết thủ tục
Thời gian: 25/03/2020 - 09:32
Cục Hải quan TP Hải Phòng thay đổi mẫu Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Thời gian: 21/02/2020 - 14:53
Nộp thuế điện tử theo hình thức DOANH NGHIỆP NHỜ THU - Tiện ích mới! Liệu doanh nghiệp đã biết?
Thời gian: 27/12/2019 - 08:56
Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững
Thời gian: 25/12/2019 - 11:19
Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục miễn giảm thuế đối với thiết bị nhập khẩu vào Việt Nam của đoàn công tác Hiệp hội Hợp tác kỹ thuật quốc tế thành phố Kitakyushu
Thời gian: 22/10/2019 - 09:40
Quyết định số 3605/QĐ-TCHQ ngày 13/12/2019 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
Thời gian: 20/12/2019 - 11:12
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter