Tìm kiếm... Tìm kiếm
Việc đánh giá, phân loại đối với lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con
Thời gian: 15/10/2018 - 09:29
Ngày 03/10/2018, Tổng Cục Hải quan có Công văn số 5766/TCHQ-TCCB về việc đánh giá, phân loại cá nhân theo yêu cầu khoán tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố ...
Ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan.
Thời gian: 09/10/2018 - 08:41
Ngày 26/9/2018, Tổng Cục Hải quan đã ban hành quyết định số 2799/QĐ-TCHQ về việc Ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động ...
Một số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Thời gian: 18/09/2018 - 17:40
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG NĂM 2018
Thời gian: 19/09/2018 - 09:51
Văn bản về chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và thi hành công vụ đối với CBCC
Thời gian: 27/06/2018 - 02:04
Văn bản quy định về ngạch bậc CBCC
Thời gian: 27/06/2018 - 19:59
Văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đối với CBCC
Thời gian: 27/06/2018 - 18:03
Văn bản hướng dẫn về bảo hiểm xã hội đối với CBCC
Thời gian: 27/06/2018 - 17:20
Văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với CBCC
Thời gian: 26/06/2018 - 22:02
Đường dây nóng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng
Thời gian: 14/06/2018 - 14:32
ĐẦU MỐI, ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC NHÓM VƯỚNG MẮC CỦA CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
 • AUD AUST.DOLLAR
 • CAD CANADIAN DOLLAR
 • CHF SWISS FRANCE
 • EUR EURO
 • GBP BRITISH POUND
 • HKD HONGKONG DOLLAR
 • JPY JAPANESE YEN
 • KRW SOUTH KOREAN WON
 • SGD SINGAPORE DOLLAR
 • THB THAI BAHT
 • USD US DOLLAR

 
LB.Counter