Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, lịch thi và danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020
Thời gian: 30/03/2020 - 09:30
Triển khai Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trong quá trình giải quyết thủ tục
Thời gian: 25/03/2020 - 09:32
Thông báo việc mạo danh Ban Thư ký chương trình Thương hiệu quốc gia
Thời gian: 19/03/2020 - 14:55
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thời gian: 16/03/2020 - 10:07
Thông báo về việc tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng Lạch Huyện Thành phố Hải Phòng
Thời gian: 31/12/2019 - 09:36
CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2019
Thời gian: 25/02/2020 - 16:21
CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2019
Cục Hải quan TP Hải Phòng thay đổi mẫu Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Thời gian: 21/02/2020 - 14:53
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thời gian: 13/02/2020 - 09:40
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HẢI QUAN
Thời gian: 13/01/2020 - 11:13
CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HẢI QUAN
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thời gian: 02/01/2020 - 15:29
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chuyển trang    
Trang số:  1/24
Số bản ghi trên trang:
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter