Tìm kiếm... Tìm kiếm
Mã Kho/Bãi/Cảng và Mã địa điểm lưu kho của các Doanh nghiệp kinh doanh Kho/Bãi/Cảng trên địa bàn Hải Phòng
Cục Hải quan Hải Phòng - 31/12/2017 - 07:38
STT

Tên doanh nghiệp

Tên Kho/Bãi/Cảng

Mã Kho, Bãi, Cảng

Mã Địa điểm lưu kho

Mã Đơn vị Hải quan quản lý

Tên Hải quan quản lý

1 Chi nhánh cảng Cảng Tân vũ - Hải Phòng Cảng Tân Vũ VNHPN 03CCS03 03CC Chi Cục HQCK Cảng HP KVI
2 Công ty Cổ Phần Cảng Vật Cách Cảng Vật Cách VNVAC 03CCS06 03CC Chi Cục HQCK Cảng HP KVI
3 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thuỷ sản Hạ Long Cảng Cá Hạ Long VNHAL 03CCS05 03CC Chi Cục HQCK Cảng HP KVI
4 Công ty TNHH Thương mại Nam Ninh Cảng Nam Ninh VNNNI 03CCS07 03CC Chi Cục HQCK Cảng HP KVI
5  Công ty CP Cảng Hải Phòng - chi nhánh Cảng Hoàng Diệu Cảng Hoàng Diệu VNHDI 03CCS01 03CC Chi Cục HQCK Cảng HP KVI
6  Công ty xăng dầu khu vực 3 Cảng Xăng dầu Thượng Lý VNTLY 03CCS08 03CC Chi Cục HQCK Cảng HP KVI
7 Công ty Cổ Phần Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Đình Vũ Cảng PTSC-Đình Vũ VNPTS 03CCS04 03CC Chi Cục HQCK Cảng HP KVI
8 Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà Kho xăng dầu Hải Hà VNNIA 03CDCFI 03CD Chi Cục HQ Thái Bình
9 Công ty CP tiếp vận Nam Phát Kho bãi Nam Phát VNFAS  03CEC04 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
10 Công ty Cổ Phần Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Đình Vũ Cảng PTSC-Đình Vũ VNPTS 03CES09 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
11 Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Kho Tasa VNFAV 03CEC01 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
12 Công ty TNHH cảng Hải An Cảng HảI An VNHIA 03CES01 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
13 Công ty TNHH Hải Linh Cảng Hải Linh VNHLH 03CES08 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
14 Chi nhánh cảng Cảng Chùa Vẽ - Hải Phòng Cảng Chùa Vẽ VNCVE 03CES02 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
15 Công ty đại lý vận tải Quốc tế phía Bắc (NorthFreight) Kho CFS NorthFreight VNFAU 03CEC02 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
16 Công ty TNHH Quốc tế Sao Đỏ Kho CFS Sao Đỏ VNFAT 03CEC05 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
17 Công ty TNHH Total Việt Nam Cảng Total Gas VNGAS 03CES03 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
18 Công ty vận tải và thuê tàu (VietFracht) Kho CFS VietFracht VNFAW 03CEC03 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
19 Công ty TNHH Tân Tiên Phong Kho CFS Tân Tiên Phong VNFAX 03CEC07 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
20 Công ty cổ phần Tân Cảng 128 Cảng Tân Cảng 128 VNTCE 03CES07 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
21 Công ty TNHH MTV Inlaco Logistics (Sao Á D.C) Kho Inlaco VNFBH 03CEC06 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
22 Công ty CP Cảng Nam Đình Vũ  Công ty CP Cảng Nam Đình Vũ  VNDVN  03CES11 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
23 Xí nghiệp xăng dầu Petec Hải Phòng Chi nhánh Tổng công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư - Công ty cổ phần, Xí nghiệp xăng dầu Petec Hải Phòng  VNPTH 03CES04 03CE Chi Cục HQCK Cảng HP KVII
24 Công ty CP Đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ. Cảng Đình Vũ VNDVU 03EES01 03EE Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ
25 Công ty cổ phần 19-9 Cảng 19-9 Đình Vũ VNONN 03EES05 03EE Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ
26 Công ty TNHH Tiếp Vận SITC - ĐÌNH VŨ Kho CFS SITC, Bãi Container SITC VNFDM 03EEC10 03EE Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ
27 Công ty cổ phần tiếp vận Đình Vũ Bãi DINHVU LOGISTICS VNDVL 03EEC14 03EE Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ
28 Chi nhánh Công ty TNHH NIPPON Express Việt Nam Kho Nippon VNNHK 03EEC15 03EE Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ
29 Công ty TNHH Hà Hưng Hải Bãi Công ty Hà Hưng Hải VNHHH 03EEC13 03EE Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ
30 Công  ty TNHH Yusen logistics Kho Yusen VNFDD 03EEC12 03EE Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ
31 Công ty CP xây dựng giao thông và cơ giới Kho Hải Thành VNNFY 03EEC04 03EE Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ
32  
Công ty TNHH Cầu Cảng Euro (việt Nam)
Cảng Xăng Dầu Đình Vũ VNXDV 03EES03 03EE Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ
33 Công ty TNHH container Minh Thành Kho-Bãi Minh Thành VNFAR 03EEC02 03EE Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ
34 Công ty dịch vụ Hàng Hải Vinalines Hải Phòng Kho Vinalines VNFAM 03EEC01 03EE Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ
35 Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM Cảng DAP VNDAP 03EES04 03EE Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ
36 Công ty cổ phần tân cảng 189 Hải phòng Cảng Tân cảng 189 VNTCN 03EES02 03EE Chi Cục HQCK Cảng Đình Vũ
37 Công ty TNHH công-ten-nơ quốc tế Hải Phòng Cảng Lạch Huyện Hải Phòng (HITC) VNCLH 03EES06 03EE Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
38 Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics Xanh Kho Logistics xanh VNFAZ 03TGC06 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
39 Công ty cổ phần cảng Nam Hải Cảng Nam Hải VNNHC 03TGS01 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
40 Cty CP cảng Cửa Cấm Hải Phòng Cảng Cấm VNCAM 03TGS08 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
41 Công ty Cổ Phần Cảng Xanh VIP Cảng VIP Greenport VNCXP 03TGS10 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
42 Công ty TNHH khai thác container Việt Nam Kho CFS, Bãi Container VINABRIDGE VNFAQ 03TGC01 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
43 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Container Việt Nam, Xí nghiệp Cảng Viconship Cảng Green Port VNGEE 03TGS04 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
44 Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải Cảng Đài Hải VNGAI 03TGS06 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
45 Công ty TNHH Citygas Miền Bắc Cảng Hải Đăng (City Gas) VNHDA 03TGS09 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
46 Công ty cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ Cảng Nam Hải Đình Vũ VNDNH 03TGS05 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
47 Công ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng Kho-Bãi Gemadept Đông hải VNFDE 03TGC03 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
48 Công ty Cổ Phần Container Việt Nam Kho Viconship VNFAO 03TGC02 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
49 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá Cảng Đoạn Xá VNDXA 03TGS02 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
50 Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao  Cảng Transvina  VNHPT 03TGS03 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
51 Green Logistics Centre Green Logistics Centre VNLXC 03TGC05 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
52 Green Investment Corp Green Investment Corp VNGIC 03TGC15 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
53 Công ty cổ phần ICD Nam Hải Cảng Nam Hải ICD VNHNC 03TGS11 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
54 Công ty Cổ Phần Liên Việt Logistics Kho CFS Liên Việt VNFDG 03TGC13 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
55 Công ty Cổ Phần Liên Việt Logistics Địa điểm KT Liên Việt log VNLVG 03TGC14 03TG Chi Cục HQCK Cảng HP KVIII
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
 • AUD AUST.DOLLAR
 • CAD CANADIAN DOLLAR
 • CHF SWISS FRANCE
 • EUR EURO
 • GBP BRITISH POUND
 • HKD HONGKONG DOLLAR
 • JPY JAPANESE YEN
 • KRW SOUTH KOREAN WON
 • SGD SINGAPORE DOLLAR
 • THB THAI BAHT
 • USD US DOLLAR

 
LB.Counter