Tìm kiếm... Tìm kiếm
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày đại dương thế giới.
Hoàng Thu Trang - 28/06/2019 - 10:27

Ngày 07/6/2019, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 3778/TCHQ-VP về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới 2019.

Tổng cục Hải quan đề nghị các cơ quan chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

Một là: Tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tuyên truyền về Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tám (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

Những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam. Các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. 

Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu. Tổ chức các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển. Tăng cường tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia của Việt Nam ở Biển Đông. Tiếp tục tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia liên quan ở Biển Đông; trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, quan tâm đến tính đặc thù của từng đối tượng tuyên truyền.

Hai là, triển khai tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới trong đó tập trung một số hoạt động chính sau: 

Đối mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển và trên các hải đảo của địa phương. 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày đại dương thế giới năm 2019. Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo do đơn vị hoặc địa phương, cộng đồng tổ chức, phát động. Lên án, tạo dư luận và áp lực xã hội đối với những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoạt tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

Khuyến khích CBCC, VC và người lao động của đơn vị tham gia các hoạt động trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn; chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom chất thải, rác thải, … do đơn vị hoặc địa phương, cộng đồng tổ chức.

Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Ngày Đại dương thế giới năm 2019 ở nơi công cộng, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. 

Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường.

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới 2019 Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã có công văn số 7803/HQHP-VP ngày 13/06/2019 phát động các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới 2019. Cục đã thực hiện việc treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở Cục và các Chi cục, khu vực dễ thấy, đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi người thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, hải đảo . Khuyến khích tạo điều kiện cho cán bộ công chức, người lao động trong toàn Cục  tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo do đơn vị hoặc địa phương, cộng đồng tổ chức, phát động.


Đồng Thị Thu Hằng - Văn phòng
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
 
 • Ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 và Vietcombank - Chi nhánh Hải Phòng" (04/12/2019 - 14:35)
 • Tổ chức tập huấn chuyên đề kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Hải Dương" (19/11/2019 - 14:37)
 • Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2" (06/11/2019 - 16:38)
 • Cục Hải quan thành phố Hải Phòng giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2019 " (07/11/2019 - 16:31)
 • Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan TP Hải Phòng và Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh" (05/11/2019 - 10:50)
 • Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bổ nhiệm nhân sự Tổ Phương tiện tuần tra thuộc Đội Kiểm soát Hải quan" (05/11/2019 - 09:43)
 • Bế giảng lớp Kiểm tra viên chính Hải quan khóa 17" (15/10/2019 - 15:08)
 • Những nội dung cần lưu ý khi triển khai Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019" (11/10/2019 - 11:25)
 • Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 tổ chức Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp năm 2019" (09/10/2019 - 18:06)
 • Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua tăng thu ngân sách nhà nước" (08/10/2019 - 09:55)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/54
  Số bản ghi trên trang:
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
  Mua
  Bán
  • AUD AUST.DOLLAR
  • CAD CANADIAN DOLLAR
  • CHF SWISS FRANCE
  • EUR EURO
  • GBP BRITISH POUND
  • HKD HONGKONG DOLLAR
  • JPY JAPANESE YEN
  • KRW SOUTH KOREAN WON
  • SGD SINGAPORE DOLLAR
  • THB THAI BAHT
  • USD US DOLLAR

   
  LB.Counter