Tìm kiếm... Tìm kiếm
THÔNG TƯ SỐ 81/2019/TT-BTC NGÀY 15/11/2019 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ HẢI QUAN.
Hoàng Thu Trang - 16/01/2020 - 16:06

THÔNG TƯ SỐ 81/2019/TT-BTC NGÀY 15/11/2019 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ HẢI QUAN.

 

Ngày 15/11/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 81/2019/TT-BTC Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Trước đây, cơ quan hải quan theo dõi đưa ra đánh giá, quản lý với nhóm doanh nghiệp xuất nhập khẩu, quá cảnh, việc đánh giá tuân thủ, áp dụng quản lý rủi ro triển khai theo chế độ mật và nội bộ ngành hải quan thực hiện. Nay Thông tư 81 đã công khai cho các doanh nghiệp biết, thực hiện và áp dụng  quản lý đầy đủ đối với tất cả các nhóm đối tượng khai hải quan. Bên cạnh đó, nội dung Thông tư có nhiều điểm mới trong đánh giá mức độ tuân thủ của người khai hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK), đồng thời nâng cao năng lực quản lý của cơ quan hải quan. Một số điểm mới tại Thông tư số 81/2019/TT-BTC (TT 81) so với các quy định về công tác quản lý rủi ro đang thực hiện như sau:

1. Bổ sung thêm đối tượng được đánh giá tuân thủ pháp luật, cũng như đánh giá mức độ tuân thủ đối với người khai hải quan.

Để thống nhất với quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, TT 81 bổ sung đối tượng áp dụng là người khai hải quan bao gồm 4 nhóm đối tượng:

- Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

- Đại lý làm thủ tục hải quan;

- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, DN cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế;

- Chủ phương tiện, người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền (đường biển, đường bộ, hàng không, xe lửa).

- Bổ sung thêm 1 đối tượng có liên quan đến hoạt động XNK là tổ chức, cá nhân kinh doanh kho bãi, cảng.

2. Công khai tiêu chí đánh giá doanh nghiệp:

Cơ quan hải quan công khai tiêu chí đánh giá doanh nghiệp để DN biết và thực hiện, tránh được sai sót, vi phạm trong quá trình làm thủ tục hải quan.

3. Việc phân loại các mức độ tuân thủ:

Thông tư 81 phân loại đánh giá tuân thủ của DN thành 4 nhóm:

- Doanh nghiệp ưu tiên;

- Doanh nghiệp tuân thủ (được đánh giá theo 3 loại: tuân thủ cao, trung bình, thấp);

- Doanh nghiệp khác được đưa vào đánh giá ở mức tuân thủ trung bình và tuân thủ thấp;

- Doanh nghiệp không tuân thủ.

4. Phân loại mức độ rủi ro của người khai hải quan thành 9 hạng:

Bộ Tài chính quy định phân loại mức độ rủi ro của người khai hải quan thành 9 hạng thay vì 7 hạng như trước đây cụ thể:

          - Hạng 1: Doanh nghiệp ưu tiên là doanh nghiệp theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 81/2019/TT-BTC.

          - Hạng 2: Người khai hải quan rủi ro rất thấp.

          - Hạng 3: Người khai hải quan rủi ro thấp.

          - Hạng 4: Người khai hải quan rủi ro trung bình.

          - Hạng 5: Người khai hải quan rủi ro cao.

          - Hạng 6: Người khai hải quan rủi ro rất cao.

          - Hạng 7: Người khai hải quan có hoạt động xuẩt khẩu, nhập khẩu hàng hóa dưới 365 ngày trở về trước tính từ ngày đánh giá và không vi phạm.

          - Hạng 8: Người khai hải quan có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa dưới 365 ngày trở về trước tính từ ngày đánh giá và bị xử lý vi phạm trừ các hành vi quy định đối với Hạng 9 tại Điều này.

          - Hạng 9: Người khai hải quan có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa dưới 365 ngày trở về trước tính từ ngày đánh giá và bị xử lý vi phạm về các hành vi quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Cơ quan hải quan sẽ thực hiện đánh giá phân loại người khai hải quan theo 5 mức độ tuân thủ và công khai để DN biết như sau:

- Mức 1 - DN tuân thủ mức 1 sẽ được thực hiện Thông tư số 72/2015/TT-BTC về chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan. Người khai hải quan tuân thủ

- Mức 2 -  chấp hành tốt pháp luật, các quy định của cơ quan hải quan ở mức độ cao so sánh với khung tuân thủ của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).

- Mức 3 là người khai hải quan được cơ quan hải quan đánh giá tuân thủ pháp luật về hải quan ở mức độ trung bình (so sánh với khung tuân thủ của WCO) về cơ bản tuân thủ pháp luật hải quan nhưng còn bị các lỗi hoặc vi phạm (không nghiêm trọng) trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh…

- Mức 4 là mức đánh giá đối với trường hợp tuân thủ pháp luật về hải quan ở mức độ thấp. Người khai hải quan bị đánh giá ở mức này không thể hiện rõ ý thức tự nguyện hợp tác với cơ quan hải quan; trong khoảng thời gian đánh giá, nhiều lần bị các lỗi, vi phạm (không nghiêm trọng) trong hoạt động XNK.

- Mức 5 là người khai hải quan được cơ quan hải quan đánh giá không tuân thủ pháp luật về hải quan (so sánh với khung tuân thủ của WCO). 
         Căn cứ vào việc phân loại DN, cơ quan hải quan sẽ áp dụng biện pháp quản lý phù hợp sao cho hài hòa giữa tạo thuận lợi thương mại và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan.

6. Bổ sung thêm việc áp dụng quản lý rủi ro để quyết định áp dụng các biện pháp nghiệp vụ như sau:

- Quyết định kiểm tra doanh nghiệp chế xuất;

- Quyết định kiểm tra trong quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế;

- Quyết định giám sát lấy mẫu phục vụ kiểm tra chuyên ngành trong địa bàn hoạt động hải quan;

- Quyết định lấy mẫu phân tích, kiểm định hàng hóa;

- Lựa chọn thanh tra chuyên ngành và áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;

  7. Hiệu lực thi hành

  Thông tư 81 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Các quy định tại Điều 8, 9, 11, 13 và 15 Mục I chương II Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy đinh về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định 464/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và Quyết định 465/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan có hiệu lực đến ngày 01 tháng 01 năm 2021.


Toàn văn Thông tư 81

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
 
 • Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 đã chủ động, khẩn trương triển khai phòng chống dịch covid-19" (31/03/2020 - 16:55)
 • Quản lý mặt hàng khẩu trang y tế xuất khẩu" (25/03/2020 - 10:14)
 • Thực hiện dịch vụ công của hải quan qua Cổng dịch vụ công quốc gia" (25/03/2020 - 08:38)
 • Đại hội điểm – Đại hội Chi bộ Quản lý rủi ro nhiệm kỳ 2020-2025" (24/03/2020 - 16:55)
 • Thay đổi định hướng công tác kiểm tra sau thông quan để phù hợp với tình hình hiện tại" (24/03/2020 - 16:53)
 • Hội nghị tập huấn chuyên đề “Kiểm tra sau thông quan về xuất xứ hàng xuất khẩu trong giai đoạn hiện nay”" (11/03/2020 - 18:53)
 • CHI BỘ 3-C3, ĐẢNG BỘ CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HẢI PHÒNG KHU VỰC 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022" (09/03/2020 - 17:19)
 • TẬP HUẤN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HẢI PHÒNG KHU VỰC 1" (17/02/2020 - 10:55)
 • Bộ Tài Chính ban hành danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra" (10/02/2020 - 17:33)
 • Hải quan Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và sơ kết phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp" (14/01/2020 - 16:32)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/57
  Số bản ghi trên trang:
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
  Mua
  Bán
  Không tải được tỷ giá.

   
  LB.Counter