Tìm kiếm... Tìm kiếm
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG NĂM 2018
Vũ Văn Luân - 19/09/2018 - 09:51

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

CÁ NHÂN

NỘI

 BỘ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

NHÀ    RIÊNG

LÃNH ĐẠO CỤC

1

Nguyễn Tiến Lộc

Cục trưởng

505

3 686 785

0913 244 627

3 848 938

2

Nguyễn Sỹ Tráng

Phó cục trưởng

300

3 551 554

0913 241 089

3 745 340

3

Nguyễn Kiên Giang

Phó cục trưởng

345

3 551 878

0903 408 636

3 848 046

4

Nguyễn Duy Ngọc

Phó cục trưởng

522

3 686 785

0913 242 222

VĂN PHÒNG

Điện thoại: 0225 3 836 262  -   Fax: 0225 3 859 993

1

Vũ Quốc Dương

Chánh VP

236

0989 866 999

2

Phạm Thành Huy

Phó Chánh VP

238

0903 252 455

3

Trần Trung Đối

Phó Chánh VP

201

0974 142 111PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Fax: 0225 826 792

1

Lại An Ninh

Trưởng phòng

504

0912 241 231

2

Trịnh Kiên Cường

Phó trưởng phòng

516

3 652 259

0982 515 389

3

Nguyễn Hoài Sơn

 Phó trưởng phòng

519

3 836 272

0904 318 583

PHÒNG THANH TRA – KIỂM TRA

Điện thoại: 3 859 605    -    Fax: 3 859 605

1

Nguyễn Trường Sơn

Trưởng phòng

218

0903 222 197

2

Bùi Quí Lạc

  Phó trưởng phòng

213

3859605

0904 060 667

PHÒNG TÀI VỤ - QUẢN TRỊ

1

Vũ Hoàng Dương

Trưởng phòng

810

8 602 759

0936671468

2

Phùng Thị Thúy Lài

Phó trưởng phòng

816

3859 897

0912 607 704

3761191

3

Lê Trung Thắng

Phó trưởng phòng

206

3 826 920

0903 224 153


PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Trần Quốc Chính

Trưởng phòng

601

3 552 578

0913540351

3 570202

2

Đinh Xuân Vinh

Phó trưởng phòng

608

3 550 240

0913311340

3

     Nguyễn Quang Huy

Phó trưởng phòng

613

3 859 854

0906046999

PHÒNG THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

1

Vũ Thanh Nam

Trưởng phòng

622

3 686 539

0913243735

2

Vũ Ngọc Toàn

Phó trưởng phòng

648

3 826 331

0903211140

3

Mạc Văn Huyên

Phó trưởng phòng

777

3 836 004

0903440519

PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU & XỬ LÝ VI PHẠM

1

Vũ Anh Xuân

Trưởng phòng

756

0983.244.260

2

Nguyễn Tuấn Ngọc

Phó trưởng phòng

757

0913.242.176

3

Phạm Hữu Sỹ

Phó trưởng phòng

758

0903.442.576

PHÒNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

Điện thoại: 3.836.278

1

Nguyễn Quốc Cường

Trưởng Phòng

621

3 552 487

0913241355

2

Trần Thị Kim Hoa

P. trưởng Phòng

632

3 836 278

0912005899

3

Trần Ngọc Lân

P. Trưởng Phòng

623

3 826 098

0903444166


PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO

Điện thoại: 0225 3 797098 – Fax: 0225 3 686 323

1

Nguyễn Ngọc Khánh

Trưởng phòng

524

3797098

0913242779

3832168

2

Trịnh Văn Khôi

P. trưởng phòng

527

3797098

0912113757

3

Bùi Văn Hải

P. trưởng phòng

546

0913240131

3870937

Đội kiểm tra HH sử dụng máy soi container

Điện thoại : Máy soi cố định – ĐT/Fax : 0225 3 260 318                                                         Máy soi di động ĐT/Fax 0225.8832586

1

Lê Văn Minh

Đội trưởng

3741189

0983998688

2

Nguyễn Quế Lâm

Phó đội trưởng

0983190868

3

Nguyễn Doãn Quang

Phó đội trưởng

0903229842

3760110

ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN

1

Nguyễn Thái Hưng

Đội trưởng

768

3836246

0906.955.668

2

Vũ Mạnh Hùng

Phó Đội trưởng

701

0972.623.888

3

Vũ Anh Tuấn

Phó Đội trưởng

703

0983.623.689

Tổ Tham mưu – Tổng hợp

1

Lê Gia Hội

Tổ trưởng

715

0913.367.189


Tổ Kiểm soát Hải quan số 1

1

Đào Văn Cường

 Tổ trưởng

726

0905.051.268

2

Đặng Đại Vương

Phó Tổ trưởng

736

0987.541.365

3

Tạ Hữu Văn

Phó Tổ trưởng

304

0982.862.386

Tổ Kiểm soát Hải quan số 2

1

Trần Văn Quang

Tổ trưởng

767

0983.424.729

2

Nguyễn Quốc Hưng

Phó Tổ trưởng

776

0913.243.758

Tổ Phương tiện

1

Nguyễn Hồng Thái

Tổ trưởng

0903.266.808

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HP KVI

Điện thoại: 0225 3 859 818    -    Fax: 0225 3 551 807

1

Trương Bình An

Chi cục trưởng

234

3.859.358

0903 201 251

2

Đỗ Huy Thọ

Phó CCT

215

3.859.813

0983 215 362

3

Nguyễn Thanh Hà

Phó CCT

216

3.746.898

0903 446 956

4

Trần Xuân Lộc

Phó CCT

217

3.859.822

0912 126 690

Đội Tổng hợp

1

Nguyễn Quang Thắng

Đội trưởng

211

3 859 818

0913 240 678

Đội thủ tục hàng hoá XNK

1

Phạm T. Lam Hương

Đội trưởng

223

3.859.883

0915 091 980

2

Nguyễn T Minh Thúy

Phó Đội trưởng

224

0934 767 868

3

Lưu Xuân Hiệp

Phó Đội trưởng

221

0906 147 886

4

Nguyễn Mạnh Tuấn

Phó Đội trưởng

235

3.823.804

0169868888

Đội quản lý thuế & KTSTQ

1

Lê Mạnh Toàn

Đội trưởng

263

0903 408 925

2

Lương T Kim Ngân

Phó đội trưởng

243

0906 262 659

Đội Giám sát hải quan

FAX: 0225 3 551 807

 

1

Lê Đình Hạnh

Đội trưởng

214

0913 512 787

2

Nguyễn Như Nghĩa

Phó Đội trưởng

0903 216 140

3

Nguyễn Đôn Hạnh

Phó Đội trưởng

0904 377 996

4

Đỗ Văn Hiến

Phó Đội trưởng

261

0913 508 771

 CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HP KVII

FAX:    0225 3 825  371

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chi cục trưởng

118

0904056786

2

Nguyễn Trường Sơn

Phó CCT

368

0903462269

3

Hạ Thành Kiên

Phó CCT

116

0903456050

4

Nguyễn Đình Cháng

Phó CCT

115

0913374894

Đội Tổng hợp

Điện thoại/Fax: 0225 3 825 370

1

Nguyễn T Phúc Tuy

Đội trưởng

117

0903474585

Đội thủ tục hàng hoá XNK

Điện thoại/Fax: 0225 3 979 425

1

Võ Sỹ Hùng

Đôi trưởng

135

0904355798

2

Nguyễn Thành Phương

P. Đội trưởng

133

0904276888

3

Nguyễn Thị Khánh Ngọc

P. Đội trưởng

141

0904232828

4

Hoàng Thị Hà

P. Đội trưởng

140

0908246689

Đội quản lý thuế và kiểm tra sau thông quan

1

Đào Thị Hòa

Đội trưởng

126

0904 318 567

2

Trần Việt Tiến

P. đội trưởng

171

0913 063 999

 


Đội Giám sát Hải quan

 

1

Lê Việt Hùng

Đội trưởng

314

0934210565

 

2

Trần Hùng Minh

P. đội trưởng

315

0989092979

 

3

Đinh Thị Hồng Hạnh

P. đội trưởng

111

0987080000

 

4

Mai Anh Dũng

P. đội trưởng

143

0912925588

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HP KVIII

Điện thoại: 0225 3 766 755    -    Fax: 0225 3 767 513

1

Trần Mạnh Hùng

Chi cục trưởng

328

3766.755

0908.688.966

2

Đào Nguyên Hồng

Phó CCT

316

3766.755

0913.016.989

3

Nguyễn Đông Thành

Phó CCT

315

3766.755

0913.240.999

4

Lê Huy Thành

Phó CCT

3766.755

0983.303.569

5

Đàm Minh Nghiệp

Phó CCT

3766.755

0903 266 811

Đội Tổng hợp

1

Đoàn Quốc Hùng

Đội Trưởng

314

3766.755

0903.291.734

2

Trịnh Xuân Hải

P. Đội trưởng

0934.581.686

Đội Quản lý thuế và kiểm tra sau thông quan

1

Nguyễn Văn Khiêm

Đội Trưởng

336

3766.755

0904.449.799

2

Trịnh Năng Khiếu

P. đội trưởng

333

3766.755

0988.623.688

Đội Thủ tục hàng hoá XNK

1

Nguyễn Đ Vĩnh Trung

Đội Trưởng

317

3766.755

0915 013 333

2

Hoàng Văn Cường

P. Đội trưởng

132

3766.755

0913.382.433

3

Nguyễn Tất Thắng

P. Đội trưởng

330

3766.755

0913.557.537

4

Trần Thị Thu Hà

P. Đội trưởng

326

3766.755

0912.500.388

Đội Giám sát Hải quan

1

Nguyễn.T. Hải Hồng

Đội trưởng

122

3766.755

0903.480.858

2

Đặng Hoàng Lân

P. đội trưởng

314

3766.755

0989.658.122

3

Vũ Văn Tiềm

P. đội trưởng

337

3766.755

0914.569.666

4

Trịnh Minh Hùng

P. đội trưởng

3766.755

0983.534.437

Đội Giám sát Sân bay Cát Bi

1

Nguyễn Duy Nam

Đội trưởng

0903.297.722

2

Lưu Thanh Bình

P. đội trưởng

0983.623.625

CHI CỤC HẢI QUAN CK CẢNG ĐÌNH VŨ

Điện thoại: 02253 769 241 – Fax: 02253 769 240

1

Nguyễn Văn Thanh

Chi cục trưởng

126

3 769 308

0983 240 898

2

Khổng Thị Dung

P.Chi cục trưởng

157

3 262 164

0913 247 116

3

Hoàng Thị Ngọc An

P.Chi cục trưởng

111

3 769 305

0912 193 850

4

Đỗ Minh Khoa

P.Chi cục trưởng

118

3 614 035

0925 070 999

Đội Tổng hợp

Fax: 0225 3 769 240

1

Nguyễn Trọng Huy

Đội trưởng

231

3.769.241

0903.215.262

2

Đỗ Hùng Minh

P.Đội trưởng

231

0913.245.848

Đội Thủ tục hàng hóa XNK

Fax: 0225 3 769 207

1

Nguyễn Quốc Trần Lê

Đội trưởng

135

3769.255

0902.889.588

2

Bùi Doãn An

Phó ĐT

225

3769.034

01229.300.668

3

Đỗ Trung Tuyến

Phó ĐT

104

0904.728.881

4

Trần Thị Thúy Anh

Phó ĐT

235

3614.499

0912.499.888


Đội Quản lý thuế & KTSTQ

Fax: 0225 3 769 256

1

Trần Sĩ Hưng

Đội trưởng

206

3.769.256

0936.952.995

2

Bùi Anh Tiến

Phó đội trưởng

182

0913.557.533

Đội Giám sát hải quan

Fax: 3 769 461

1

Vũ Chí Hiếu

Đội trưởng

243

3769.461

0913.244.039

2

Nguyễn Mai Bình

Phó đội trưởng

240

0983.375.992

3

Phạm Văn Xuyên

Phó đội trưởng

248

3260.157

0912.267.889

4

Bùi Quang Huy

Phó đội trưởng

243

0983.498.638

Đội Thủ tục Phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

Fax: 0225 3 569 237

1

Nguyễn Anh Ngọc

Đội trưởng

3 569 237

0904 139 630

3 740 712

2

Nguyễn Huy Hoài

Phó đội trưởng

0913 360 287

Đội Kiểm tra và giám sát HQ cảng Lạch huyện

1

Nguyễn Chiến Thắng

Đội trưởng

0904.040.401

2

Nguyễn Khánh Tùng

Phó đội trưởng

0979.596.879

CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ GIA CÔNG

Điện thoại: 02253.836.767

1

Phạm Viết Than

Chi cục trưởng

668

3859 996

0912 886 879

2

Trần Ngọc Tuấn

Phó CCT

686

0902 091 579

3

Hoàng Thị Phương

Phó CCT

646

0912 556 166

4

Lê Hồng Thắng

Phó CCT

666

3758 275

0989 061 020

Đội tổng hợp

1

Phạm Thanh Bình

Đội trưởng

268

3836 767

0913 538 667

2

Nguyễn Trung Dũng

Phó đội trưởng

370

0916599868

3

Trần Thị Oanh

Phó đội trưởng

266

0906 078 175


Đội thủ tục hàng Đầu tư

1

Phạm Bích Huyền

Đội trưởng

168

0904 126 272

2

Cấn Văn Khởi

Phó Đội trưởng

167

0904 462 298

3

Trương T Thu Hiền

Phó Đội trưởng

169

0913091316

Đội thủ tục hàng Gia công

1

Nguyễn Quốc Toàn

Đội trưởng

368

0904 046 878

2

Vũ Anh Thư

Phó Đội trưởng

360

0913 245 822

3

Nguyễn T Hương Ly

Phó Đội trưởng

366

0948 239 517

CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

ĐT: 0225 3 552 553;  Fax: 0225 3 686 520;  Email: ktstqhp@gmailcom

1

Trần Mạnh Cường

Chi cục trưởng

302

0913246409

3829 960

2

Nguyễn T Diệu Linh

Phó CCT

373

0983 232 669

3

Nguyễn T Quỳnh Nga

Phó CCT

347

0982396699

4

Hoàng Ngọc Nhụy

Phó CCT

373

0913375307

3557 999

Đội 1

1

Nguyễn Thị Điệp

Đội trưởng

376

3859 369

0974550679

6285 980

2

Tô Thị Thu Hương

Phó Đội trưởng

393

0983811226

3878 067

3

Bùi Anh Tuấn

Phó Đội trưởng

370

0983393109

3744 003

Đội 2

1

Bùi Quốc Dương

Đội trưởng

374

3686 322

0989080459

3785 774

2

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Phó Đội trưởng

367

0914562626

3

Dương Trung Kiên

Phó Đội trưởng

360

0983101078


Đội 3

1

Nguyễn Tiến Hải

Đội trưởng

342

3 686 312

0989 188 528

3 533 543

2

Đào Xuân Thắng

Phó đội trưởng

339

0949 886 668

3 838 108

Đội tham mưu tổng hợp

1

Vũ Kim Hương

Đội trưởng

329

3 552 553

0913 063 858

3 855 636

Đội 4

1

Bùi Khắc Hải

Đội trưởng

333

3 652 162

0913 596 946

3 804 114

2

Hoàng T. Hương Giang

Phó Đội trưởng

312

0989118674

CHI CỤC HẢI QUAN HẢI DƯƠNG

Điện thoại: 0220 3 892 465   Fax: 0220 3 892 464

1  

    Bạch Đăng Vinh

Chi cục trưởng

3 892 465

0988 779 119

2

Nguyễn Cảnh Đông

P.Chi cục trưởng

3 892 466

0989 209 025

3

   Chu Hải An

P.Chi cục trưởng

3 892 467

0903 450 366

Đội Tổng hợp

1

Nguyễn Văn Chúc

Đội trưởng

3 892 468

0989 540 268

2

     Vũ Thị Thu Nga

Phó đội trưởng

3 892 469

0983 457 877

Đội Nghiệp vụ

1

Nguyễn Duy Hùng

Đội trưởng

3 892 470

0904 121 891

2

   Nguyễn Trọng Nam

Phó đội trưởng

3 892 471

0986 886 068


CHI CỤC HẢI QUAN HƯNG YÊN

Điện thoại: 0221 3 943 048   -  Fax: 0221 3 943 049    Mã vùng: 0221

1

Phạm Tiến Huy

Chi cục trưởng

206

3 944 717

0989 996 646

3 722 634

2

Trần Ngọc Đức

P.Chi cục trưởng

303

3 943 048

0983 245 418

      02438777

817

3

    Nguyễn Văn Hòa

P.Chi cục trưởng

201

3 943 048

0903 474 977

Đội Tổng hợp

1

Nguyễn Hồng Minh

Đội trưởng

209

3 943 048

0912 068 889

2

Nguyễn Quang Trung

Phó đội trưởng

230

3 943 048

0913 568 343

Đội Nghiệp vụ

1

Nguyễn Anh Tuấn 1971

Đội trưởng

101

3 943 048

0913 276 296

02436500362

2

Lê Xuân Điệp

Phó đội trưởng

103

3 943 048

0911 102 888

CHI CỤC HẢI QUAN THÁI BÌNH

1

Nguyễn Văn Thái

Chi cục trưởng

3745 035

0903 219 295

2

Phạm Văn Hiệu

P.Chi cục trưởng

3745 333

0902 182 838

3 629 339

3

Vũ Tuấn Anh

P.Chi cục trưởng

3745 045

0903  212 817

Đội Tổng hợp

Điện thoại/Fax: 0227 3 748 699

1

Lê Văn Hào

Đội trưởng

3748 699

0977 504 567