Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh bạ điện thoại Cục Hải quan Tp. Hải Phòng năm 2019
Vũ Văn Luân - 13/05/2019 - 15:50

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG NĂM 2019

 TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

CÁ NHÂN

  NỘI BỘ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

NHÀ    RIÊNG

LÃNH ĐẠO CỤC

1

Nguyễn Duy Ngọc

Quyền Cục trưởng

522

3 686 785

0913 242 222

2

Nguyễn Sỹ Tráng

Phó Cục trưởng

300

3 551 554

0913 241 089

3 745 340

3

Nguyễn Kiên Giang

Phó Cục trưởng

345

3 551 878

0903 408 636

3 848 046

VĂN PHÒNG

Điện thoại: 02253 836 262  -   Fax: 02253 859 993

1

Vũ Quốc Dương

Chánh VP

236

0989 866 999

2

Phạm Thành Huy

Phó Chánh VP

238

0903 252 455

3

Trần Trung Đối

Phó Chánh VP

201

0974 142 111


PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Fax: 0225 826 792

1

Lại An Ninh

Trưởng phòng

504

0912 241 231

2

Trịnh Kiên Cường

Phó trưởng phòng

516

3 652 259

0982 515 389

3

Nguyễn Hoài Sơn

Phó trưởng phòng

519

3 836 272

0904 318 583

PHÒNG THANH TRA – KIỂM TRA

Điện thoại/Fax: 3 859 605

1

Nguyễn Trường Sơn

 Trưởng phòng

218

0903 222 197

2

Bùi Quí Lạc

  Phó trưởng phòng

213

3859 605

0904 060 667

 


PHÒNG TÀI VỤ - QUẢN TRỊ

1

Vũ Hoàng Dương

Trưởng phòng

810

8 602 759

0936 6714 68

2

Phùng Thị Thúy Lài

Phó trưởng phòng

816

3 859 897

0912 607 704

3

Lê Trung Thắng

Phó trưởng phòng

206

3 826 920

0903 224 153

828

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Trần Quốc Chính

Trưởng phòng

601

3 552 578

0913 540 351

3 570 202

2

Đinh Xuân Vinh

Phó trưởng phòng

608

3 550 240

0913 311 340

3

     Nguyễn Quang Huy

Phó trưởng phòng

613

3 859 854

0906 046 999

PHÒNG THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

1

Vũ Thanh Nam

Trưởng phòng

622

3686 539

0913 243 735

2

Mạc Văn Huyên

Phó trưởng phòng

777

3 836 004

0903 427361

3

Vũ Ngọc Toàn

Phó trưởng phòng

648

3 826 331

0903 211 140

PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU & XỬ LÝ VI PHẠM

1

Vũ Anh Xuân

Trưởng phòng

756

0983 244 260

2

Nguyễn Tuấn Ngọc

Phó trưởng phòng

757

0913 242 176

3

Phạm Hữu Sỹ

Phó trưởng phòng

758

0903 442 576


PHÒNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

Điện thoại: 3 836 278

1

Nguyễn Quốc Cường

Trưởng Phòng

621

3 552 487

0913 241 355

2

Trần Thị Kim Hoa

P. Trưởng Phòng

632

3 826 098

0912 005 899

3

Trần Ngọc Lân

P. Trưởng Phòng

623

3 836 278

0903 444 166


PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO

Điện thoại: 0225 3 797098 – Fax: 0225 3 686 323  

1

Nguyễn Ngọc Khánh

Trưởng phòng

524

3797098

0913 242 779

3832 168

2

Trịnh Văn Khôi

P.trưởng phòng

527

3797098

0912 113 757

3

Bùi Văn Hải

P.trưởng phòng

546

0913 240 131

3870 937

Đội kiểm tra HH sử dụng máy soi container

Điện thoại : Máy soi cố định – ĐT/Fax : 0225. 3741 189 ;  Máy soi di động Cảng Nam Hải Đình Vũ - ĐT/Fax 0225.8832 586 ; Máy soi di động Cảng Lạch Huyện – ĐT/Fax    0225.8831 810 ; Máy soi di động Cảng Tân Vũ – ĐT/Fax 0225. 8831 820    

1

Lê Văn Minh

Đội trưởng

 

0983 998 688

 

2

Nguyễn Tất Thắng

P. Đội trưởng

0913 557 537

3

Nguyễn Khánh Tùng

P. Đội trưởng

0979 596 879

ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN

1

Nguyễn Thái Hưng

Đội trưởng

768

3 836 246

0906 955 668

2

Vũ Mạnh Hùng

P. Đội trưởng

701

0972 623 888

3

Vũ Anh Tuấn

P. Đội trưởng

703

0983 623 689

Tổ Tham mưu – Tổng hợp

1

Lê Gia Hội

Tổ trưởng

715

0913.367.189


Tổ Kiểm soát Hải quan số 1

1

Đào Văn Cường

Tổ trưởng

726

0905.051.268

2

Đặng Đại Vương

Phó tổ trưởng

736

0987.541.365

3

Tạ Hữu Văn

Phó tổ trưởng

304

0982.862.386

Tổ Kiểm soát Hải quan số 2

1

Trần Văn Quang

Tổ trưởng

767

0983.424.729

2

Nguyễn Quốc Hưng

Phó Tổ trưởng

776

0913.243.758

3

Dương Quốc Tuấn

Phó Tổ trưởng

780

0904.026.348


Tổ Phương tiện

1

Nguyễn Hồng Thái

Tổ trưởng

0903.266.808

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HP KVI

1

Trương Bình An

Chi cục trưởng

234

3 859 358

0903 201 251

2

Đỗ Huy Thọ

Phó CCT

215

3 859 813

0983 215 362

3

Nguyễn Thanh Hà

Phó CCT

216

3 746 898

0903 446 956

4

Trần Xuân Lộc

Phó CCT

217

3 859 822

0912 126 690

 

Đội Tổng hợp

1

Nguyễn Quang Thắng

Đội trưởng

211

3 859 818

0913 240 678

2

Đinh T Hồng Huệ

P. Đội trưởng

262

0989 547 897

Đội thủ tục hàng hoá XNK

1

Phạm T Lam Hương

Đội trưởng

223

3 859 883

0915 091 980

2

Nguyễn T Minh Thúy

P. Đội trưởng

224

 

0934 767 868

3

Lưu Xuân Hiệp

P. Đội trưởng

221

 

0906 147 886

4

Nguyễn Mạnh Tuấn

P. Đội trưởng

235

3 823 804

0399 868 888

Đội quản lý thuế & KTSTQ

1

Lê Mạnh Toàn

Đội trưởng

293

0903 291 734

2

Lương T Kim Ngân

P. Đội trưởng

243

0906 262 659

 

Đội Giám sát hải quan

FAX: 0225 3 551 807

1

Lê Đình Hạnh

 Đội trưởng

263

 

0913 512 787

2

Nguyễn Như Nghĩa

P. Đội trưởng

 263

 

0903 216 140

3

Nguyễn Đôn Hạnh

P. Đội trưởng

 

 

0984 380 381

4

Nguyễn Quế Lâm

P. Đội trưởng

 

0983 190 868

 

                                              CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HP KVII                                                               

                                 FAX:    02253 825  371                                                                                                                   

 

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chi cục trưởng

118

0904 056 786

 

2

Nguyễn Trường Sơn

P.Chi cục trưởng

368

0903 462 269

 

3

Hạ Thành Kiên

P.Chi cục trưởng

116

0903 456 050

 

4

Nguyễn Đình Cháng

P.Chi cục trưởng

115

0913 374 894

 

Đội Tổng hợp

Điện thoại/Fax: 02253 825 370

 

1

Nguyễn T Phúc Tuy

Đội trưởng

132

0903 474 585

 

2

Đỗ Văn Hiến

P. Đội trưởng

0913 508 771

 

Đội thủ tục hàng hoá XNK

Điện thoại/Fax: 02253 979 425

 

1

Võ Sỹ Hùng

Đôi trưởng

135

0904 355 798

 

2

Nguyễn Thành Phương

P. Đội trưởng

133

0904 276 888

 

3

Nguyễn T Khánh Ngọc

P. Đội trưởng

141

0904 232 828

 

4

Hoàng Thị Hà

P. Đội trưởng

140

0908 246 689

 

Đội quản lý thuế và kiểm tra sau thông quan

 

1

Phạm Thanh Bình

Đội trưởng

0913 538 667

 

2

Trần Việt Tiến

P. Đội trưởng

0913 063 999

 


Đội Giám sát Hải quan

 

1

Lê Việt Hùng

Đội trưởng

314

0934 210 565

 

2

Trần Hùng Minh

P. Đội trưởng

315

0989 092 979

 

3

Đinh Thị Hồng Hạnh

P. Đội trưởng

111

0987 080 000

 

4

Mai Anh Dũng

P. Đội trưởng

143

0912 925 588

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HP KVIII

Điện thoại: 0225 3 766 755    -    Fax: 0225 3 767 513

1

Trần Mạnh Hùng

Chi cục trưởng

222

3766 755

0908 688 966

2

Đào Nguyên Hồng

P. Chi cục trưởng

451

3766 755

0913 016 989

3

Nguyễn Đông Thành

P. Chi cục trưởng

456

3766 755

0913 240 999

4

Lê Huy Thành

P. Chi cục trưởng

333

3766 755

0983 303 569

5

Đàm Minh Nghiệp

P. Chi cục trưởng

226

3766 755

0903 266 811

Đội Tổng hợp

1

Đoàn Quốc Hùng

Đội Trưởng

228

3766 755

0903 291 734

2

Trịnh Xuân Hải

P. Đội trưởng

268

0934 581 686

Đội Quản lý thuế và kiểm tra sau thông quan

1

Nguyễn Văn Khiêm

Đội Trưởng

467

3766 755

0904 449 799

2

Trịnh Năng Khiếu

P. đội trưởng

450

0988 623 688

Đội Thủ tục hàng hoá XNK

1

Nguyễn Đ Vĩnh Trung

Đội Trưởng

229

3766 755

0915 013 333

2

Nguyễn Thu Thủy

P. Đội trưởng

225

0902 220 286

3

Hoàng Văn Kỳ

P. Đội trưởng

227

0915 317 487

4

Trần Thị Thu Hà

P. Đội trưởng

223

0912 500 388

Đội Giám sát Hải quan

1

Nguyễn.T. Hải Hồng

Đội trưởng

316

3766 755

0903 480 858

2

Đặng Hoàng Lân

P. Đội trưởng

305

0989 658 122

3

Vũ Văn Tiềm

P. Đội trưởng

323

0914 569 666

4

Trịnh Minh Hùng

P. Đội trưởng

315

0983 534 437

Đội Giám sát Sân bay Cát Bi

1

Nguyễn Duy Nam

Đội trưởng

468

0903 297 722

2

Lưu Thanh Bình

P. Đội trưởng

0983 623 625

CHI CỤC HẢI QUAN CK CẢNG ĐÌNH VŨ

1

Nguyễn Văn Thanh

Chi cục trưởng

126

3 769 308

0983 240 898

2

Khổng Thị Dung

P.Chi cục trưởng

157

3 262 164

0913 247 116

3

Hoàng Thị Ngọc An

P.Chi cục trưởng

111

3 769 305

0912 193 850

4

Đỗ Minh Khoa

P.Chi cục trưởng

118

3 614 035

0925 070 999

Đội Tổng hợp

Fax: 02253 769 240

1

Nguyễn Trọng Huy

Đội trưởng

231

3 769 241

0903 215 262

2

Đỗ Hùng Minh

P. Đội trưởng

0913 245 848

Đội Thủ tục hàng hóa XNK

1

Nguyễn Quốc Trần Lê

Đội trưởng

135

3 769 255

0902.889.588

2

Bùi Doãn An

P. Đội trưởng

225

0779 300 668

3

Đỗ Trung Tuyến

P. Đội trưởng

104

3 614 499

0904 728 881

4

Trần Thị Thúy Anh

P. Đội trưởng

235

0912 499 888


Đội Quản lý thuế & KTSTQ

1

Trần Sĩ Hưng

Đội trưởng

206

3 769 256

0936 952 995

2

Bùi Anh Tiến

P. Đội trưởng

182

0913 557 533

Đội Giám sát hải quan

Fax: 3 769 461

1

Vũ Chí Hiếu

Đội trưởng

253

0913 244 039

2

Nguyễn Mai Bình

P. Đội trưởng

243

0983 375 992

3

Phạm Văn Xuyên

P. Đội trưởng

239

0912 267 889

4

Nguyễn Doãn Quang

P. Đội trưởng

244

0903 229 842

Đội Thủ tục Phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

1

Nguyễn Anh Ngọc

Đội trưởng

163

3 569 237

0904 139 630

 3 740 712

2

Nguyễn Huy Hoài

Phó đội trưởng

179

0913 360 287

 

Đội Kiểm tra và giám sát HQ cảng Lạch huyện

Fax: 02258 832 905

1

Nguyễn Chiến Thắng

Đội trưởng

0904 040 401

2

Bùi Quang Huy

P. Đội trưởng

0983 498 638

CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ GIA CÔNG

Điện thoại: 02253.836.767

1

Phạm Viết Than

Chi cục trưởng

668

3859 996

0912 886 879

2

Trần Ngọc Tuấn

P. Chi cục trưởng

686

0902 091 579

3

Hoàng Thị Phương

P. Chi cục trưởng

646

0912 556 166

4

Lê Hồng Thắng

P. Chi cục trưởng

666

3758 275

0989 061 020

Đội tổng hợp

1

Bùi Duy Tuấn

Đội trưởng

268

3836 767

0913 328 290

2

Nguyễn Trung Dũng

Phó đội trưởng

370

0916 599 868

3

Trần Thị Oanh

Phó đội trưởng

266

0906 078 175


Đội thủ tục hàng Đầu tư

1

Phạm Bích Huyền

Đội trưởng

168

0904 126 272

2

Cấn Văn Khởi

Phó Đội trưởng

167

0904 462 298

3

Trương T Thu Hiền

Phó Đội trưởng

169

0913 091 316

Đội thủ tục hàng Gia công

1

Nguyễn Quốc Toàn

Đội trưởng

368

0904 046 878

2

Vũ Anh Thư

Phó Đội trưởng

360

0913 245 822

3

Nguyễn T Hương Ly

Phó Đội trưởng

366

0948 239 517

CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

1

Nguyễn T Diệu Linh

P. Chi cục trưởng phụ trách

373

0983 232 669

2

Nguyễn T Quỳnh Nga

P. Chi cục trưởng

347

0982 396 699

3

Hoàng Ngọc Nhụy

P. Chi cục trưởng

305

0913 375 307

3 557 999

Đội 1

1

Nguyễn Thị Điệp

Đội trưởng

376

3 859 369

0974 550 679

6 285 980

2

Tô Thị Thu Hương

P. Đội trưởng

393

0983 811 226

3 878 067

3

Bùi Anh Tuấn

P. Đội trưởng

370

0983 393 109

3 744 003

Đội 2

1

Bùi Quốc Dương

Đội trưởng

374

3 686 322

0989 080 459

3 785 774

2

Lê Hoàng Linh

P. Đội trưởng

367

0904 078 480

3

Dương Trung Kiên

P. Đội trưởng

360

0983 101 078


Đội 3

1

Nguyễn Tiến Hải

Đội trưởng

342

3 686 312

0989 188 528

3 533 543

2

Đào Xuân Thắng

P. Đội trưởng

339

0949 886 668

3 838 108

Đội tham mưu tổng hợp

1

Vũ Kim Hương

Đội trưởng

329

3 552 553

0913 063 858

3 855 636

Đội 4

1

Nguyễn T Bảo Ngọc

Đội trưởng

333

3 652 162

0914 562 626

2

Hoàng T. Hương Giang

P. Đội trưởng

317

0989 118 674

CHI CỤC HẢI QUAN HẢI DƯƠNG

Điện thoại: 02203 892 465   Fax: 0220 3 892 464 

1  

    Bạch Đăng Vinh

Chi cục trưởng

0988 779 119

2

Nguyễn Cảnh Đông

P.Chi cục trưởng

0989 209 025

3

   Chu Hải An

P.Chi cục trưởng

0903 450 366

Đội Tổng hợp

1

Nguyễn Văn Chúc

Đội trưởng

0989 540 268

2

     Vũ Thị Thu Nga

Phó đội trưởng

0983 457 877

Đội Nghiệp vụ

1

Nguyễn Duy Hùng

Đội trưởng

0904 121 891

2

   Nguyễn Trọng Nam

Phó đội trưởng

0986 886 068


CHI CỤC HẢI QUAN HƯNG YÊN

Điện thoại: 0221 3 943 048  

1

Phạm Tiến Huy

Chi cục trưởng

206

3 944 717

0989 996 646

2

Trần Ngọc Đức

P.Chi cục trưởng

303

3 943 048

0983 245 418

3

    Nguyễn Văn Hòa

P.Chi cục trưởng

201

3 943 048

0903 474 977

Đội Tổng hợp

1

Nguyễn Hồng Minh

Đội trưởng

209

3 943 048

0912 068 889

2

Nguyễn Quang Trung

Phó đội trưởng

230

3 943 048

0913 568 343

Đội Nghiệp vụ

1

Nguyễn Anh Tuấn 1971

Đội trưởng

101

3 943 048

0913 276 296

2

Lê Xuân Điệp

Phó đội trưởng

103

3 943 048

0911 102 888

CHI CỤC HẢI QUAN THÁI BÌNH

1

Nguyễn Văn Thái

Chi cục trưởng

3745 035

0903 219 295

2

Phạm Văn Hiệu