Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh bạ điện thoại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
Vũ Văn Luân - 13/05/2019 - 15:50

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

CÁ NHÂN

  NỘI BỘ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

NHÀ    RIÊNG

LÃNH ĐẠO CỤC

1

Nguyễn Duy Ngọc

 Cục trưởng

522

3 686 785

0913 242 222


2

Nguyễn Sỹ Tráng

Phó Cục trưởng

300

3 551 554

0913 241 089

3 745 340

3

Nguyễn Kiên Giang

Phó Cục trưởng

345

3 551 878

0903 408 636

3 848 046

VĂN PHÒNG

Điện thoại: 02253 836 262  -   Fax: 02253 859 993

1

Vũ Quốc Dương

Chánh VP

236


0989 866 999


2

Phạm Thành Huy

Phó Chánh VP

238


0903 252 455


3

Trần Trung Đối

Phó Chánh VP

201


0974 142 111PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Fax: 0225 826 792

1

Lại An Ninh

Trưởng phòng

504


0912 241 231


2

Trịnh Kiên Cường

Phó trưởng phòng

516

3 652 259

0982 515 389


3

Nguyễn Hoài Sơn

Phó trưởng phòng

519

3 836 272

0904 318 583


PHÒNG THANH TRA – KIỂM TRA

Điện thoại/Fax: 3 859 605

1

Nguyễn Trường Sơn

 Trưởng phòng

218


0903 222 197


2

Bùi Quí Lạc

  Phó trưởng phòng

213

3859 605

0904 060 667

 


PHÒNG TÀI VỤ - QUẢN TRỊ

1

Vũ Hoàng Dương

Trưởng phòng

810

8 602 759

0936 6714 68


2

Phùng Thị Thúy Lài

Phó trưởng phòng

816

3 859 897

0912 607 704


3

Lê Trung Thắng

Phó trưởng phòng

206

3 826 920

0903 224 153


828

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Trần Quốc Chính

Trưởng phòng

601

3 552 578

0913 540 351

3 570 202

2

Đinh Xuân Vinh

Phó trưởng phòng

608

3 550 240

0913 311 340


3

     Nguyễn Quang Huy

Phó trưởng phòng

613

3 859 854

0906 046 999


PHÒNG THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

1

Vũ Thanh Nam

Trưởng phòng

622

3686 539

0913 243 735


2

Mạc Văn Huyên

Phó trưởng phòng

777

3 836 004

0903 427361


3

Vũ Ngọc Toàn

Phó trưởng phòng

648

3 826 331

0903 211 140


PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU & XỬ LÝ VI PHẠM

1

Vũ Anh Xuân

Trưởng phòng

756


0983 244 260


2

Nguyễn Tuấn Ngọc

Phó trưởng phòng

757


0913 242 176


3

Phạm Hữu Sỹ

Phó trưởng phòng

758


0903 442 576PHÒNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

Điện thoại: 3 836 278

1

Nguyễn Quốc Cường

Trưởng Phòng

621

3 552 487

0913 241 355


2

Trần Thị Kim Hoa

P. Trưởng Phòng

632

3 826 098

0912 005 899


3

Trần Ngọc Lân

P. Trưởng Phòng

623

3 836 278

0903 444 166PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO

Điện thoại: 0225 3 797098 – Fax: 0225 3 686 323  

1

Nguyễn Ngọc Khánh

Trưởng phòng

524

3797098

0913 242 779

3832 168

2

Trịnh Văn Khôi

P.trưởng phòng

527

3797098

0912 113 757


3

Bùi Văn Hải

P.trưởng phòng

546


0913 240 131

3870 937

Đội kiểm tra HH sử dụng máy soi container

Điện thoại : Máy soi cố định – ĐT/Fax : 0225. 3741 189 ;  Máy soi di động Cảng Nam Hải Đình Vũ - ĐT/Fax 0225.8832 586 ; Máy soi di động Cảng Lạch Huyện – ĐT/Fax    0225.8831 810 ; Máy soi di động Cảng Tân Vũ – ĐT/Fax 0225. 8831 820    

1

Lê Văn Minh

Đội trưởng

 


0983 998 688

 

2

Nguyễn Tất Thắng

P. Đội trưởng0913 557 537


3

Nguyễn Khánh Tùng

P. Đội trưởng0979 596 879


ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN

1

Nguyễn Thái Hưng

Đội trưởng

768

3 836 246

0906 955 668


2

Vũ Mạnh Hùng

P. Đội trưởng

701


0972 623 888


3

Vũ Anh Tuấn

P. Đội trưởng

703


0983 623 689


Tổ Tham mưu – Tổng hợp

1

Lê Gia Hội

Tổ trưởng

715


0913.367.189Tổ Kiểm soát Hải quan số 1

1

Đào Văn Cường

Tổ trưởng

726


0905.051.268


2

Đặng Đại Vương

Phó tổ trưởng

736


0987.541.365


3

Tạ Hữu Văn

Phó tổ trưởng

304


0982.862.386Tổ Kiểm soát Hải quan số 2

1

Trần Văn Quang

Tổ trưởng

767


0983.424.729


2

Nguyễn Quốc Hưng

Phó Tổ trưởng

776


0913.243.758


3

Dương Quốc Tuấn

Phó Tổ trưởng

780


0904.026.348Tổ Phương tiện

1

Nguyễn Hồng Thái

Tổ trưởng0903.266.808


CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HP KVI

1

Trương Bình An

Chi cục trưởng

234

3 859 358

0903 201 251


2

Đỗ Huy Thọ

Phó CCT

215

3 859 813

0983 215 362


3

Nguyễn Thanh Hà

Phó CCT

216

3 746 898

0903 446 956


4

Trần Xuân Lộc

Phó CCT

217

3 859 822

0912 126 690

 

Đội Tổng hợp

1

Nguyễn Quang Thắng

Đội trưởng

211

3 859 818

0913 240 678


2

Đinh T Hồng Huệ

P. Đội trưởng

262


0989 547 897


Đội thủ tục hàng hoá XNK

1

Phạm T Lam Hương

Đội trưởng

223

3 859 883

0915 091 980


2

Nguyễn T Minh Thúy

P. Đội trưởng

224

 

0934 767 868


3

Lưu Xuân Hiệp

P. Đội trưởng

221

 

0906 147 886


4

Nguyễn Mạnh Tuấn

P. Đội trưởng

235

3 823 804

0399 868 888


Đội quản lý thuế & KTSTQ

1

Lê Mạnh Toàn

Đội trưởng

293


0903 291 734


2

Lương T Kim Ngân

P. Đội trưởng

243


0906 262 659

 


Đội Giám sát hải quan

FAX: 0225 3 551 807

1

Lê Đình Hạnh

 Đội trưởng

263

 

0913 512 787


2

Nguyễn Như Nghĩa

P. Đội trưởng

 263

 

0903 216 140


3

Nguyễn Đôn Hạnh

P. Đội trưởng

 

 

0984 380 381


4

Nguyễn Quế Lâm

P. Đội trưởng


 

0983 190 868


 

                                              CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HP KVII                                                               

                                 FAX:    02253 825  371                                                                                                                   

 

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chi cục trưởng

118


0904 056 786


 

2

Nguyễn Trường Sơn

P.Chi cục trưởng

368


0903 462 269


 

3

Hạ Thành Kiên

P.Chi cục trưởng

116


0903 456 050


 

4

Nguyễn Đình Cháng

P.Chi cục trưởng

115


0913 374 894


 

Đội Tổng hợp

Điện thoại/Fax: 02253 825 370

 

1

Nguyễn T Phúc Tuy

Đội trưởng

132


0903 474 585


 

2

Đỗ Văn Hiến

P. Đội trưởng0913 508 771


 

Đội thủ tục hàng hoá XNK

Điện thoại/Fax: 02253 979 425

 

1

Võ Sỹ Hùng

Đôi trưởng

135


0904 355 798


 

2

Nguyễn Thành Phương

P. Đội trưởng

133


0904 276 888


 

3

Nguyễn T Khánh Ngọc

P. Đội trưởng

141


0904 232 828


 

4

Hoàng Thị Hà

P. Đội trưởng

140


0908 246 689


 


Đội quản lý thuế và kiểm tra sau thông quan

 

1

Phạm Thanh Bình

Đội trưởng0913 538 667


 

2

Trần Việt Tiến

P. Đội trưởng0913 063 999


 


Đội Giám sát Hải quan

 

1

Lê Việt Hùng

Đội trưởng

314


0934 210 565


 

2

Trần Hùng Minh

P. Đội trưởng

315


0989 092 979


 

3

Đinh Thị Hồng Hạnh

P. Đội trưởng

111


0987 080 000


 

4

Mai Anh Dũng

P. Đội trưởng

143


0912 925 588


CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HP KVIII

Điện thoại: 0225 3 766 755    -    Fax: 0225 3 767 513

1

Trần Mạnh Hùng

Chi cục trưởng

222

3766 755

0908 688 966


2

Đào Nguyên Hồng

P. Chi cục trưởng

451

3766 755

0913 016 989


3

Nguyễn Đông Thành

P. Chi cục trưởng

456

3766 755

0913 240 999


4

Lê Huy Thành

P. Chi cục trưởng

333

3766 755

0983 303 569


5

Đàm Minh Nghiệp

P. Chi cục trưởng

226

3766 755

0903 266 811


Đội Tổng hợp

1

Đoàn Quốc Hùng

Đội Trưởng

228

3766 755

0903 291 734


2

Trịnh Xuân Hải

P. Đội trưởng

268

0934 581 686


Đội Quản lý thuế và kiểm tra sau thông quan

1

Nguyễn Văn Khiêm

Đội Trưởng

467

3766 755

0904 449 799


2

Trịnh Năng Khiếu

P. đội trưởng

450

0988 623 688


Đội Thủ tục hàng hoá XNK

1

Nguyễn Đ Vĩnh Trung

Đội Trưởng

229

3766 755

0915 013 333


2

Nguyễn Thu Thủy

P. Đội trưởng

225

0902 220 286


3

Hoàng Văn Kỳ

P. Đội trưởng

227

0915 317 487


4

Trần Thị Thu Hà

P. Đội trưởng

223

0912 500 388


Đội Giám sát Hải quan

1

Nguyễn.T. Hải Hồng

Đội trưởng

316

3766 755

0903 480 858


2

Đặng Hoàng Lân

P. Đội trưởng

305

0989 658 122


3

Vũ Văn Tiềm

P. Đội trưởng

323

0914 569 666


4

Trịnh Minh Hùng

P. Đội trưởng

315

0983 534 437


Đội Giám sát Sân bay Cát Bi

1

Nguyễn Duy Nam

Đội trưởng

468


0903 297 722


2

Lưu Thanh Bình

P. Đội trưởng0983 623 625


CHI CỤC HẢI QUAN CK CẢNG ĐÌNH VŨ

1

Nguyễn Văn Thanh

Chi cục trưởng

126

3 769 308

0983 240 898


2

Khổng Thị Dung

P.Chi cục trưởng

157

3 262 164

0913 247 116


3

Hoàng Thị Ngọc An

P.Chi cục trưởng

111

3 769 305

0912 193 850


4

Đỗ Minh Khoa

P.Chi cục trưởng

118

3 614 035

0925 070 999


Đội Tổng hợp

Fax: 02253 769 240

1

Nguyễn Trọng Huy

Đội trưởng

231

3 769 241

0903 215 262


2

Đỗ Hùng Minh

P. Đội trưởng0913 245 848


Đội Thủ tục hàng hóa XNK

1

Nguyễn Quốc Trần Lê

Đội trưởng

135

3 769 255

0902.889.588


2

Bùi Doãn An

P. Đội trưởng

225


0779 300 668


3

Đỗ Trung Tuyến

P. Đội trưởng

104

3 614 499

0904 728 881


4

Trần Thị Thúy Anh

P. Đội trưởng

235

0912 499 888Đội Quản lý thuế & KTSTQ

1

Trần Sĩ Hưng

Đội trưởng

206

3 769 256

0936 952 995


2

Bùi Anh Tiến

P. Đội trưởng

182


0913 557 533


Đội Giám sát hải quan

Fax: 3 769 461

1

Vũ Chí Hiếu

Đội trưởng

253


0913 244 039


2

Nguyễn Mai Bình

P. Đội trưởng

243


0983 375 992


3

Phạm Văn Xuyên

P. Đội trưởng

239


0912 267 889


4

Nguyễn Doãn Quang

P. Đội trưởng

244


0903 229 842


Đội Thủ tục Phương tiện vận tải xuất nhập cảnh

1

Nguyễn Anh Ngọc

Đội trưởng

163

3 569 237

0904 139 630

 3 740 712

2

Nguyễn Huy Hoài

Phó đội trưởng

179


0913 360 287

 
Đội Kiểm tra và giám sát HQ cảng Lạch huyện

Fax: 02258 832 905

1

Nguyễn Chiến Thắng

Đội trưởng0904 040 401


2

Bùi Quang Huy

P. Đội trưởng0983 498 638


CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ GIA CÔNG

Điện thoại: 02253.836.767

1

Phạm Viết Than

Chi cục trưởng

668

3859 996

0912 886 879


2

Trần Ngọc Tuấn

P. Chi cục trưởng

686


0902 091 579


3

Hoàng Thị Phương

P. Chi cục trưởng

646


0912 556 166


4

Lê Hồng Thắng

P. Chi cục trưởng

666

3758 275

0989 061 020


Đội tổng hợp

1

Bùi Duy Tuấn

Đội trưởng

268

3836 767

0913 328 290


2

Nguyễn Trung Dũng

Phó đội trưởng

370


0916 599 868


3

Trần Thị Oanh

Phó đội trưởng

266


0906 078 175Đội thủ tục hàng Đầu tư

1

Phạm Bích Huyền

Đội trưởng

168


0904 126 272


2

Cấn Văn Khởi

Phó Đội trưởng

167


0904 462 298


3

Trương T Thu Hiền

Phó Đội trưởng

169


0913 091 316


Đội thủ tục hàng Gia công

1

Nguyễn Quốc Toàn

Đội trưởng

368


0904 046 878


2

Vũ Anh Thư

Phó Đội trưởng

360


0913 245 822


3

Nguyễn T Hương Ly

Phó Đội trưởng

366


0948 239 517


CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

1

Nguyễn T Diệu Linh

P. Chi cục trưởng phụ trách

373


0983 232 669


2

Nguyễn T Quỳnh Nga

P. Chi cục trưởng

347


0982 396 699


3

Hoàng Ngọc Nhụy

P. Chi cục trưởng

305


0913 375 307

3 557 999

Đội 1

1

Nguyễn Thị Điệp

Đội trưởng

376

3 859 369

0974 550 679

6 285 980

2

Tô Thị Thu Hương

P. Đội trưởng

393


0983 811 226