Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh bạ điện thoại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
Nguyễn Hải An - 09/11/2020 - 18:53

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI THÁNG 11 NĂM 2020

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

CÁ NHÂN

GHI CHÚ

NỘI BỘ

CỐ ĐỊNH

LÃNH ĐẠO CỤC

 

1

Nguyễn Duy Ngọc

Cục trưởng

505

3 686 785

0913 242 222

 

 

2

Nguyễn Sỹ Tráng

Phó Cục trưởng

300

3 551 554

0913 241 089

 

 

3

Nguyễn Kiên Giang

Phó Cục trưởng

345

3 551 878

0903 408 636

 

 

4

Trương Bình An

Phó Cục trưởng

522

3 836 858

0903 201 251

 

 

VĂN PHÒNG

 

Điện thoại: 02253 836 262 - Fax: 02253 859 993

 

1

Vũ Anh Tuấn

Chánh VP

236

 

0983 623 689

 

 

2

Nguyễn Đông Thành

Phó Chánh VP

244

 

0913 240 999

 

 

3

Trần Trung Đối

Phó Chánh VP

 205

 

0974 142 111

 

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 

Fax: 02253 826 792

 

1

Lại An Ninh

Trưởng phòng

504

 

0912 241 231

 

 

2

Hoàng Thị Ngọc An

Phó trưởng phòng

516

3 652 259

0912 193 850

 

 

3

Nguyễn Hoài Sơn

Phó trưởng phòng

519

3 836 272

0904 318 583

 

 

PHÒNG THANH TRA – KIỂM TRA

 

Điện thoại/Fax: 02253 859 605

 

1

Bạch Đăng Vinh

 Trưởng phòng

218

 

0988 779 119

 

 

2

Bùi Quí Lạc

  Phó trưởng phòng

213

3859 605

0904 060 667

 

 

PHÒNG TÀI VỤ - QUẢN TRỊ

 

1

Nguyễn Văn Thái

Trưởng phòng

810

8 602 759

0903 219 295

 

 

2

Phùng Thị Thúy Lài

Phó trưởng phòng

816

3 859 897

0912 607 704

 

 

3

Lê Trung Thắng

Phó trưởng phòng

206
828

3 826 920

0903 224 153

 

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

1

Trần Quốc Chính

Trưởng phòng

601

3 552 578

0913 540 351

 

 

2

Đỗ Văn Chính

Phó trưởng phòng

608

3 550 240

0912 012 073

 

 

3

Nguyễn Quang Huy

Phó trưởng phòng

613

3 859 854

0906 046 999

 

 

PHÒNG THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

 

1

Nguyễn Ngọc Khánh

Trưởng phòng

622

3 686 539

0913 242 779

 

 

2

Mạc Văn Huyên

Phó trưởng phòng

777

3 836 004

0903 427 361

 

 

3

Phạm Văn Hiệu

Phó trưởng phòng

647

3 826 331

0902 182 838

 

 

PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU & XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điện thoại: 02253 859 882 - Fax: 02253 859 882

 

1

Vũ Anh Xuân

Trưởng phòng

756

 

0983 244 260

 

 

2

Nguyễn Tuấn Ngọc

Phó Trưởng phòng

757

 

0913 242 176

 

 

3

Khổng Thị Dung

Phó Trưởng phòng

758

 

0913 247 116

 

 

PHÒNG GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

 

Điện thoại: 02253 836 278

 

1

Nguyễn Quốc Cường

Trưởng phòng

621

3 552 487

0913 241 355

 

 

2

Trần Thị Kim Hoa

Phó Trưởng phòng

623

3 826 098

0912 005 899

 

 

3

Nguyễn Đình Cháng

Phó Trưởng phòng

632

3 836 278

0913 374 894

 

 

4

Bùi Đức Cảnh

Phó Trưởng phòng

630

3 836 278

0903 440 519

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO

 

Điện thoại: 02253 797 098 - Fax: 02253 686 323

 

1

Nguyễn T. Diệu Linh

Trưởng phòng

524

3 797 098

0983 232 669

 

 

2

Nguyễn Anh Ngọc

P. Trưởng phòng

527

3 797 098

0904 139 630

 

 

3

Bùi Quốc Dương

P. Trưởng phòng

546

 

0989 080 459

 

 

ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN

 

Điện thoại: 02253 836 246 - Fax: 02253 686 955

 

1

Nguyễn Thái Hưng

Đội trưởng

768

3 836 246

0906.955.668

 

 

2

Vũ Mạnh Hùng

P Đội trưởng

701

0972.623.888

 

 

3

Lê Đình Hạnh

P Đội trưởng

702

0913.512.787

 

 

4

Trịnh Kiên Cường

P Đội trưởng

0982.515.389

 

 

Tổ Tham mưu – Tổng hợp

 

1

Nguyễn Duy Hùng

Tổ trưởng

715

0914.121.981

 

 

2

Trần Việt Tiến

P.Tổ trưởng

718

 

0913.063.999

 

 

Tổ Kiểm soát Hải quan số 1

 

1

Đào Văn Cường

Tổ trưởng

726

0905.051.268

 

 

2

Tạ Hữu Văn

P.Tổ trưởng

304

0982.862.386

 

 

3

Đặng Đại Vương

P.Tổ trưởng

736

0987.541.365

 

 

Tổ Kiểm soát Hải quan số 2

 

1

Trần Văn Quang

Tổ trưởng

767

0983.424.729

 

 

2

Nguyễn Quốc Hưng

P.Tổ trưởng

776

0913.243.758

 

 

3

Dương Quốc Tuấn

P.Tổ trưởng

780

0904.026.348

 

 

4

Vũ Đoàn Hùng

P.Tổ trưởng

0963.050.599

 

 

Tổ kiểm tra HH sử dụng máy soi container

 

Điện thoại : Máy soi cố định – ĐT/Fax : 02253 741 189 ;  Máy soi di động Cảng Nam Hải Đình Vũ - ĐT/Fax 02258 832 586 ; Máy soi di động Cảng Lạch Huyện – ĐT/Fax    02258 831 810 ; Máy soi di động Cảng Tân Vũ – ĐT/Fax 02258 831 820

 

1

Lê Văn Minh

Tổ trưởng

 

3 741 189

0983 998 688

 

 

2

Nguyễn Tất Thắng

Phó tổ trưởng

 

 

0913 557 537

 

 

3

Nguyễn Khánh Tùng

Phó tổ trưởng

 

 

0979 596 879

 

 

 

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HẢI PHÒNG KHU VỰC 1

 

Điện thoại: 02253 551 807 - Fax: 02253 551 807

 

1

Vũ Thanh Nam

Chi cục trưởng

234

3 859 358

0913 243 735

 

 

2

Phạm Thị Lam Hương

Phó Chi cục trưởng

215

3 859 813

0915 091 980

 

 

3

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chi cục trưởng

216

 

0903 446 956

 

 

4

Lê Thanh Hải

Phó Chi cục trưởng

217

3 859 822

0984 696 968

 

 

Đội Tổng hợp

 

1

Nguyễn Quang Thắng

Đội trưởng

211

3 859 818

0913 240 678

 

 

2

Đinh Thị Hồng Huệ

Phó Đội trưởng

262

 

0989 547 897

 

 

Đội thủ tục hàng hoá XNK

 

1

Trần Thúy Anh

Đội trưởng

223

3 859 883

0912 499 888

 

 

2

Nguyễn T. Minh Thúy

Phó Đội trưởng

224

 

0934 767 868

 

 

3

Nguyễn Thị Ngọc

Phó Đội trưởng

221

 

0983 392 551

 

 

4

Nguyễn Mạnh Tuấn

Phó Đội trưởng

235

3 823 804

0399 868 888

 

 

Đội quản lý thuế

 

1

Vũ Chí Hiếu

Đội trưởng

293

 

0913 244 039

 

 

2

Lương Thị Kim Ngân

Phó Đội trưởng

243

 

0906 262 659

 

 

Đội Giám sát hải quan

 

FAX: 02253 551 807

 

1

Đặng Hoàng Lân

 Đội trưởng

263

 

0989 658 122

 

 

2

Lê Gia Hội

Phó Đội trưởng

263

 

0913 367 189

 

 

3

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Đội trưởng

 

 

0989 145 587

 

 

4

Nguyễn Quế Lâm

Phó Đội trưởng

 

 

0983 190 868

 

 

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HẢI PHÒNG KHU VỰC 2                                                  

 

ĐIỆN THOẠI: 02253 825 370 - FAX: 02253 825 371

 

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chi cục trưởng

118

 

0904 056 786

 

 

2

Vũ Ngân Châu

Phó chi cục trưởng

115

 

0985 516 888

 

 

3

Võ Sĩ Hùng

Phó chi cục trưởng

116

 

0904 355 798

 

 

4

Nguyễn Trường Sơn

Phó chi cục trưởng

368

 

0903 462 269

 

 

 

Đội Tổng hợp

 

Điện thoại/Fax: 02253 825 370/ 02253 825 371

 

1

Đoàn Quốc Hùng

Đội trưởng

117

 

0903 291 734

 

 

2

Đỗ Văn Hiến

Phó Đội trưởng

119

 

0913 508 771

 

 

Đội thủ tục hàng hoá XNK

 

Điện thoại/Fax: 02253 979 425

 

1

Nguyễn Văn Khiêm

Đội trưởng

135

 

0904 449 799

 

 

2

Đào Thị Thanh Bình

Phó Đội trưởng

141

 

0904 209 409

 

 

3

Bùi Anh Tiến

Phó Đội trưởng

133

 

0913 557 533

 

 

4

Nguyễn T. Khánh Ngọc

Phó Đội trưởng

140

 

0904 232 828

 

 

Đội quản lý thuế

 

1

Phạm Thanh Bình

Đội trưởng

146

 

0913 538 667

 

 

2

Nguyễn Thành Phương

Phó Đội trưởng

125

 

0904 276 888

 

 

Đội Giám sát Hải quan

 

1

Nguyễn Thị Phúc Tuy

Đội trưởng

222

 

0903 474 585

 

 

2

Đinh Thị Hồng Hạnh

Phó Đội trưởng

111

 

0987 080 000

 

 

3

Vũ Đức Duy

Phó Đội trưởng

315