Tìm kiếm... Tìm kiếm
Ngành Hải quan đẩy mạnh việc thu phí, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử
Cục Hải quan Hải Phòng - 23/10/2018 - 08:00
Để thay đổi phương thức thu phí, lệ phí hải quan, hạn chế việc thu phí, lệ phí bằng tiền mặt, Cục Hải quan Hải Phòng thông tin đến các doanh nghiệp làm thủ tục XNK tại địa bàn phối hợp thực hiện nộp phí, lệ phí hải quan qua ngân hàng thương mại, kho bạc Nhà nước theo quy định.Theo quy định pháp luật hiện hành tại Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh và Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài Chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thì:

Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí theo từng lần phát sinh hoặc thực hiện nộp lệ phí theo tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua kênh giao dịch điện tử vào tài khoản tiền gửi của cơ quan Hải quan mở tại Kho bạc nhà nước hoặc tài khoản của tổ chức được ủy nhiệm thu tại ngân hàng thương mại. 

Đối với trường hợp không thu nộp qua ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước (như tại địa bàn đặc biệt khó khăn, xa điểm thu của ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước ; khoản thu đối với hàng hóa phi mậu dịch tại sân bay, cảng biển, cư dân biên giới...) thì các chi cục phải tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc thu phí, lệ phí bằng tiền mặt để gây khó khăn, phiền hà cho DN làm thủ tục hải quan.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5355/TCHQ-TXNK ngày 13/9/2018 chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp làm thủ tục XNK thực hiện nộp phí, lệ phí hải quan qua ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước theo quy định, hạn chế tối đa việc thu, nộp phí, lệ phí hải quan bằng tiền mặt trực tiếp tại cơ quan Hải quan. 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter