Tìm kiếm... Tìm kiếm
Hệ thống VNACCS/VCIS là gì ?
Cục Hải quan Hải Phòng - 11/11/2013 - 16:29

Hệ thống VNACCS/VCIS là gì ?

Hệ thống VNACCS/VCIS là Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia.

Trên tinh thần quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước, Chính phủ Nhật Bản đã dành cho Việt Nam gói hỗ trợ toàn diện dưới hình thức viện trợ không hoàn lại để phát triển và xây dựng hệ thống thông quan tự động cho Hải quan Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến của hệ thống NACCS/CIS của Nhật Bản. Để đưa hệ thống NACCS/VCIS hiện đang áp dụng cho thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Nhật Bản vào áp dụng tại Việt Nam, Chính phủ hai nước đã đi đến thống nhất thành lập và phát triển dự án "xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa phục vụ hiện đại hóa Hải quan tại Việt Nam", gọi tắt là dự án "VNACCS/VCIS".

                                

 

 

Xuân Vinh-CNTT

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter