Tìm kiếm... Tìm kiếm
Một số câu hỏi thường gặp về chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử
Cục Hải quan Hải Phòng - 12/11/2013 - 16:05

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CHỮ KÝ SỐ

TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

                                             

Câu hỏi 1: Đối tượng phải sử dụng chữ ký số? Có bắt buộc phải sử dụng chữ ký số không?

a.      Đối tượng sử dụng chữ ký số: Người khai hải quan (bao gồm tất cả doanh nghiệp XNK và Đại lý hải quan).

b.      Thời điểm bắt buộc: Từ tháng 4/2014, tất cả người khai hải quan điện tử theo hệ thống VNACCS phải sử dụng chữ ký số.

Câu hỏi 2: Đại lý khai tờ khai điện tử thì sử dụng chữ ký số của Đại lý hay phải sử dụng chữ ký số của doanh nghiệp xuất nhập khẩu?

Trường hợp, Đại lý hải quan có ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp, thay mặt doanh nghiệp XNK ký, đóng đấu trên tờ khai hải quan thì sử dụng chữ ký của Đại lý.

Tuy nhiên cần phân biệt rõ Đại lý hải quan và Dịch vụ hải quan. Đối với bên dịch vụ hải quan (sử dụng giấy giới thiệu của doanh nghiệp XNK, doanh nghiệp XNK trực tiếp ký đóng dấu trên các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan) thì chưa phải là Đại lý hải quan. Khi đó phải sử dụng chữ ký số của chính doanh nghiệp XNK để khai hải quan điện tử.

Câu hỏi 3: Bên dịch vụ hải quan có phải sử dụng chữ ký số không?

Bên dịch vụ hải quan được doanh nghiệp xuất nhập khẩu ủy thác khai hải quan điện tử thì phải sử dụng chữ ký số của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Câu hỏi 4: Sử dụng chữ ký số có phải ký, đóng dấu trên hồ sơ hải quan nữa không?

Sử dụng chữ ký số để xác thực dữ liệu điện tử. Việc ký, đóng dấu trên hồ sơ hải quan còn phục vụ các cơ quan khác như kiểm tra, hoàn thuế tại cơ quan thuế địa phương hoặc phục vụ công tác kiểm tra của quản lý thị trường, công an khi lô hàng di chuyển trên đường. Do đó, trước mắt khi các cơ quan hữu quan chưa kết nối với hệ thống hải quan thì việc ký, đóng dấu của doanh nghiệp trên hồ sơ hải quan vẫn còn phải thực hiện.

Tuy nhiên, với việc sử dụng chữ ký số, tờ khai điện tử, dần dẫn doanh nghiệp sẽ không phải nộp hồ sơ giấy.

Câu hỏi 5: Doanh nghiệp đã có chữ ký số để khai thuế nội địa, có phải mua thêm chữ ký số để khai hải quan điện tử nữa không?

Trường hợp doanh nghiệp đã mua chữ ký số để khai thuế địa phương hoặc khai C/O…vv thì doanh nghiệp không cần mua thêm chữ ký số.

Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký chữ ký số tại Website Tổng cục hải quan theo hướng dẫn.

Câu hỏi 6: Đăng ký chữ ký số như thế nào?

Cách 1: Doanh nghiệp sau khi mua chữ ký số thì tự đăng ký chữ ký số với hệ thống hải quan qua Website Tổng cục Hải quan: customs.gov.vn;

Cách 2: Đến nhờ công chức Phòng Công nghệ thông tin – Cục Hải quan Hải Phòng
(Địa chỉ: P 705 Tẩng 7, Cục Hải quan Hải Phòng, Đường Lê Hồng Phong - Đối diện Big C Hải Phòng) để được hỗ trợ trực tiếp.

Câu hỏi 7: Mua chữ ký số ở đâu?

Mua chữ ký số của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số đã được Bộ Thông tin truyền thông cấp phép, mời xem chi tiết doanh sách các nhà cung cấp.

 

Hải phòng, 12/11/2013

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter