Tìm kiếm... Tìm kiếm
Phát động Phong trào thi đua thực hiện hành động “Đã uống ruọu, bia - không lái xe”
Bùi Trung Dũng - 07/01/2020 - 16:21

Triển khai Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 20/12/2019 của ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng phát động Phong trào thi đua thực hiện hành động “Đã uống rượu, bia - không lái xe” năm 2020:

    Mục đích, yêu cầu:

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, Hợp đồng lao động (CBCC) khi tham gia giao thông, hình thành và phát triên văn hóa giao thông;

Tạo sự chuyến biến mạnh mẽ về ý thức của CBCC tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia, tuyên truyền đưa Luật phòng, chống tác hại của rượu thực sự đi vào cuộc sống, tùng bước hình thành thói quen “Đã uống rượu, bia - không lái xe” đối với CBCC của Cục;

Tạo khí thế mới, quyết tâm cao từ cấp lãnh đạo đến toàn thể CBCC; đóng góp sức mạnh tông hợp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đường hè, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị;

 Biếu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phê bình những đơn vị có cá nhân vi phạm, không đạt được mục tiêu đề ra.

 Phong trào thi đtia được phát động và triến khai sâu rộng tới toàn thế CBCC thuộc Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

 Nội dung, hình thức, phương thức phát động, tố chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chât, hiệu quả, phù hợp với mô hình tố chức, chưc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thế của từng đơn vị và bám sát chít đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua đảm bảo TTATGT với các phong trào thi đua khác của ngành, địa nhương, đơn vị phát động.

Nội dung phong trào thi đua:

Phong trào thi đua thực hiện hành động “Đã uống rượu, bia - không lái xe” của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng được triên khai thực hiện tù' nay đến ngày 15/12/2020 gồm các nội dung sau:
            
    Tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch công tác đã đề ra, không để rượu bia làm ảnh hưởng tới công việc.

     
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT để nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT của CBCC và các thành viên trong gia đình, tích cực xây dựng văn hóa tham gia giao thông trong mọi tầng lóp nhân dân.

     
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cấm sử dụng rưọu bia, chất kích thích khác khi tham gia giao thông; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 24/10/2018 của ủy ban nhân dân thành phố về việc không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và điều khiến phương tiện giao thông, các quy định của ngành, quy chế của cơ quan tại Quyết định số 188/QĐ-TCHQ ngày 02/02/2017; 700/QĐ-HQHP ngày 01/3/2017. Thường xuyên kiểm tra công vụ, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, xử lý kịp thời các trường họp vi phạm theo quy định.
      Đối mới và nâng cao hiệu quả qua tuyên truyền hậu quả nguy hiếm của việc sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi tham gia giao thông.

      
Biếu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phê bình những đơn vị có cá nhân vi phạm, không đạt được mục tiêu đề ra.
 
          Tổ chức thực hiện:
       
     
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, các tố chức đoàn thế thường xuyên phô biến, quán triệt triến khai Ke hoạch này tới toàn thế cán bộ, công chức, đoàn viên đê tạo thành nề nếp, nghiêm túc thực hiện các nội dung, giải pháp đã đề ra; Tong kết đánh giá kết quả triển khai Ke hoạch và báo cáo Cục Hải quan TP. Hải Phòng (qua Phòng Tố chức cán bộ) vào ngày 12 tháng cuối cùng của quý.

     
Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, hưởng ứng thực hiện Ke hoạch này.
     
     
Phòng Tổ chức cán bộ là đầu mối tập họp, báo cáo ủy ban nhân dân thành pho
(Ban ATGT) trước ngày 15 tháng cuối cùng của quý.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
 
 • Ra mắt CLB Thể dục thẩm mỹ Aerobic - Chào mừng Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025" (02/07/2020 - 16:19)
 • Đoàn thanh niên Cục Hải quan Hải Phòng - Chi đoàn Quản lý rủi ro và công nghệ thông tin: Chung sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" (10/04/2020 - 11:43)
 • ĐOÀN THANH NIÊN CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HẢI PHÒNG KHU VỰC 1 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ XUÂN CANH TÝ 2020" (16/01/2020 - 17:14)
 • Chi đoàn Quản lý rủi ro – Công nghệ thông tin tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2019-2020" (07/01/2020 - 15:26)
 • Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019" (30/08/2019 - 18:39)
 • Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Tp. Hải Phòng với chương trình “Kết nối yêu thương”" (20/08/2019 - 15:12)
 • Hội cựu chiến binh Cục Hải quan TP Hải PHòng thăm lại “CHIẾN TRƯỜNG XƯA” tại biên giới Quảng Ninh" (23/07/2019 - 07:52)
 • Hội Cựu chiến binh Cục Hải quan TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”giai đoạn 2014 - 2019" (11/07/2019 - 08:33)
 • HỘI CỰU CHIẾN BINH CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG GÓP KINH PHÍ XÂY TẶNG NHÀ “NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI” CHO HỘI VIÊN CỰU CHIẾN BINH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở" (14/06/2019 - 15:40)
 • Hội Cựu chiến binh Cục Hải quan TP. Hải Phòng tổ chức “thăm lại chiến trường” xưa tại Tây Nam bộ" (11/06/2019 - 16:38)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/3
  Số bản ghi trên trang:
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
  Mua
  Bán
  Không tải được tỷ giá.

   
  LB.Counter