Tìm kiếm... Tìm kiếm
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Vũ Văn Luân - 26/11/2019 - 15:39
1. Ngày 12/11/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2770/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng, TẠI ĐÂY.
2. Ngày 21/11/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2849/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải, TẠI ĐÂY.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter