Tìm kiếm... Tìm kiếm
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HẢI QUAN
Vũ Văn Luân - 26/11/2019 - 16:02
1. Ngày 03/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BTC về việc ban hành thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, TẠI ĐÂY.
2. Ngày 24/9/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1893/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, TẠI ĐÂY.
3. Ngày 25/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2061/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, TẠI ĐÂY.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
 
 • CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH " (13/02/2020 - 09:40)
 • CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HẢI QUAN" (13/01/2020 - 11:13)
 • CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" (02/01/2020 - 15:29)
 • CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" (30/12/2019 - 11:28)
 • CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" (11/12/2019 - 15:12)
 • CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" (09/12/2019 - 14:58)
 • CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" (02/12/2019 - 08:15)
 • CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH " (26/11/2019 - 15:39)
 • BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT" (30/09/2019 - 15:04)
 • BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG" (19/09/2019 - 16:17)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/6
  Số bản ghi trên trang:
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
  Mua
  Bán
  Không tải được tỷ giá.

   
  LB.Counter