Tìm kiếm... Tìm kiếm
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Vũ Văn Luân - 02/01/2020 - 15:29
Ngày 30/12/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 3315/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng, TẠI ĐÂY!
Ngày 30/12/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 3332/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, TẠI ĐÂY!
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter