Tìm kiếm... Tìm kiếm
CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HẢI QUAN
Vũ Văn Luân - 13/01/2020 - 11:13
Ngày 10/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2571/QĐ-BTC về việc công bố TTHC được sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, TẠI ĐÂY!
Ngày 12/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2638/QĐ-BTC về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, TẠI ĐÂY!
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter