Tìm kiếm... Tìm kiếm
Công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
Hoàng Thu Trang - 06/05/2020 - 09:47
Ngày 24/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 671/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter