Tìm kiếm... Tìm kiếm
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Hoàng Thu Trang - 14/05/2020 - 17:00
Ngày 13/5/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành 02 quyết định:

- Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thêm mới lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng (tại đây);

- Quyết định số 1199/QĐ-CT ngày 13/5/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tại đây).

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter