Tìm kiếm... Tìm kiếm
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
Phạm Hùng Thái - 10/06/2020 - 09:40
Ngày 8/5/2020 Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành quyết định số 710/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hải quan thuộc pham vi chức năng quan lý của Bộ Tài chính. Nội dung văn bản tại đây!
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter