Tìm kiếm... Tìm kiếm
BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Phạm Hùng Thái - 10/06/2020 - 15:00
Ngày 12/5/2020 Bộ Tài chính ban hành thông tư số: 38/2020/TT-BTC về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực kho bạc nhà nước và ngân sách nhà nước. Nội dung văn bản Tại đây!
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter