Tìm kiếm... Tìm kiếm
Văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với CBCC
Trần Thị Lan Anh - 26/06/2018 - 22:02

TT

Số, ký hiệu VB

Ngày tháng ban hành

Trích yếu văn bản

1

10/2012/QH13

18/6/2012

Bộ Luật lao động 2012

2

49/2013/NĐ-CP

14/5/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương

3

204/2004/NĐ-CP

14/12/2004

Nghị định quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

4

08/2013/TT-BNV

31/7/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế sộ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

5

04/2005/TT-BNV

05/01/2005

Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

6

2796/QĐ-BTC

28/12/2015

Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước hạn trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

7

366/TCHQ-TCCB

14/1/2016

Hướng dẫn nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter