Tìm kiếm... Tìm kiếm
Văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với CBCC
Trần Thị Lan Anh - 26/06/2018 - 22:02

TT

Số, ký hiệu VB

Ngày tháng ban hành

Trích yếu văn bản

1

10/2012/QH13

18/6/2012

Bộ Luật lao động 2012

2

49/2013/NĐ-CP

14/5/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương

3

204/2004/NĐ-CP

14/12/2004

Nghị định quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

4

08/2013/TT-BNV

31/7/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế sộ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

5

04/2005/TT-BNV

05/01/2005

Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

6

2796/QĐ-BTC

28/12/2015

Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước hạn trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

7

366/TCHQ-TCCB

14/1/2016

Hướng dẫn nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
 
 • Tổng hợp những vấn đề cần lưu ý của Bộ luật Lao động năm 2019 (Bộ Luật số 45/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (Luật số 52/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/7/2020" (25/03/2020 - 10:56)
 • Một số điểm lưu ý về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, xếp lương đối với ngạch công chức hải quan và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2020" (29/11/2019 - 16:50)
 • Các văn bản liên quan đến công tác đào tạo và quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức 09 tháng đầu năm 2019" (30/09/2019 - 16:00)
 • Những thông tin công chức, người lao động cần lưu ý từ sau ngày 01/7/2019" (21/06/2019 - 10:20)
 • Một số điểm lưu ý về tuyển dụng công chức và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2019" (14/01/2019 - 09:32)
 • Việc đánh giá, phân loại đối với lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con" (15/10/2018 - 09:29)
 • Một số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế" (18/09/2018 - 17:40)
 • Văn bản quy định về ngạch bậc CBCC" (27/06/2018 - 19:59)
 • Văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đối với CBCC" (27/06/2018 - 18:03)
 • Văn bản hướng dẫn về bảo hiểm xã hội đối với CBCC" (27/06/2018 - 17:20)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/2
  Số bản ghi trên trang:
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
  Mua
  Bán
  Không tải được tỷ giá.

   
  LB.Counter