Tìm kiếm... Tìm kiếm
Văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đối với CBCC
Trần Thị Lan Anh - 27/06/2018 - 18:03

TT

Số, ký hiệu VB

Ngày tháng ban hành

Trích yếu văn bản

1

15/2003/QH11

26/11/2003

Luật thi đua, khen thưởng

2

47/2005/QH11

14/6/2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

3

39/2013/QH13

16/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

4

91/2017/NĐ-CP

31/7/2017

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

5

08/2017/TT-BNV

27/10/2017

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

6

2962/2016/QĐ-UBND

28/11/2016

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hải Phòng

7

966/QĐ-TCHQ

20/3/2017

Ban hành quy chế khen thưởng đột xuất các lĩnh vực công tác của Tổng cục Hải quan và tiền thưởng hỗ trợ cho tập thể, cá nhận lập được  thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực hải quan

8

15383/HQHP-TCCB

28/11/2017

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, bình xét thi đua khen thưởng.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter