Tìm kiếm... Tìm kiếm
Văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đối với CBCC
Trần Thị Lan Anh - 27/06/2018 - 18:03

TT

Số, ký hiệu VB

Ngày tháng ban hành

Trích yếu văn bản

1

15/2003/QH11

26/11/2003

Luật thi đua, khen thưởng

2

47/2005/QH11

14/6/2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

3

39/2013/QH13

16/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

4

91/2017/NĐ-CP

31/7/2017

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

5

08/2017/TT-BNV

27/10/2017

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

6

2962/2016/QĐ-UBND

28/11/2016

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hải Phòng

7

966/QĐ-TCHQ

20/3/2017

Ban hành quy chế khen thưởng đột xuất các lĩnh vực công tác của Tổng cục Hải quan và tiền thưởng hỗ trợ cho tập thể, cá nhận lập được  thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực hải quan

8

15383/HQHP-TCCB

28/11/2017

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, bình xét thi đua khen thưởng.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
 
 • Tổng hợp những vấn đề cần lưu ý của Bộ luật Lao động năm 2019 (Bộ Luật số 45/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (Luật số 52/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/7/2020" (25/03/2020 - 10:56)
 • Một số điểm lưu ý về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, xếp lương đối với ngạch công chức hải quan và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2020" (29/11/2019 - 16:50)
 • Các văn bản liên quan đến công tác đào tạo và quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức 09 tháng đầu năm 2019" (30/09/2019 - 16:00)
 • Những thông tin công chức, người lao động cần lưu ý từ sau ngày 01/7/2019" (21/06/2019 - 10:20)
 • Một số điểm lưu ý về tuyển dụng công chức và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2019" (14/01/2019 - 09:32)
 • Việc đánh giá, phân loại đối với lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con" (15/10/2018 - 09:29)
 • Một số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế" (18/09/2018 - 17:40)
 • Văn bản quy định về ngạch bậc CBCC" (27/06/2018 - 19:59)
 • Văn bản hướng dẫn về bảo hiểm xã hội đối với CBCC" (27/06/2018 - 17:20)
 • Văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với CBCC" (26/06/2018 - 22:02)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/2
  Số bản ghi trên trang:
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
  Mua
  Bán
  Không tải được tỷ giá.

   
  LB.Counter