Tìm kiếm... Tìm kiếm
Văn bản quy định về ngạch bậc CBCC
Trần Thị Lan Anh - 27/06/2018 - 19:59

TT

Số, ký hiệu VB

Ngày tháng ban hành

Trích yếu văn bản

1

03/2008/TT-BNV

3/6/2008

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

2

09/2010/TT-BNV

11/9/2010

Thông tư ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

3

11/2014/TT-BNV

9/10/2014

Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

4

05/2017/TT-BNV

15/8/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter