Tìm kiếm... Tìm kiếm
Việc đánh giá, phân loại đối với lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con
Nguyễn Đình Thắng - 15/10/2018 - 09:29

Nội dung của Công văn đề cập đến 02 vấn đề chính, cụ thể là:

1. Thời hiệu của hướng dẫn tại Công văn số 1711/TCHQ-TCCB ngày 14/4/2018 của Tổng cục Hải quan về việc đánh giá, phân loại cá nhân theo yêu cầu khoán.
2. Việc phân loại đối với lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội.
Thời gian lao động nam nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính để đánh giá, phân loại hàng tháng và Thủ trưởng đơn vị mà lao động nam công tác căn cứ kết quả công tác của lao động nam trong những ngày làm việc trong tháng để đánh giá, phân loại hàng tháng theo hướng dẫn tại công văn số 1711/TCHQ-TCCB.
Căn cứ theo khoản 2, Điều 34, Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội về Luật Bảo hiểm Xã hội thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a) 05 ngày làm việc;
 b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
 c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
 d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Tải chi tiết Công văn số 5766/TCHQ-TCCB tại đây.

            Tải chi tiết Công văn hướng dẫn số 1711/TCHQ-TCCB tại đây.

            Tải chi tiết Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 tại đây.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
 
 • Tổng hợp những vấn đề cần lưu ý của Bộ luật Lao động năm 2019 (Bộ Luật số 45/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (Luật số 52/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/7/2020" (25/03/2020 - 10:56)
 • Một số điểm lưu ý về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, xếp lương đối với ngạch công chức hải quan và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2020" (29/11/2019 - 16:50)
 • Các văn bản liên quan đến công tác đào tạo và quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức 09 tháng đầu năm 2019" (30/09/2019 - 16:00)
 • Những thông tin công chức, người lao động cần lưu ý từ sau ngày 01/7/2019" (21/06/2019 - 10:20)
 • Một số điểm lưu ý về tuyển dụng công chức và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2019" (14/01/2019 - 09:32)
 • Một số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế" (18/09/2018 - 17:40)
 • Văn bản quy định về ngạch bậc CBCC" (27/06/2018 - 19:59)
 • Văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đối với CBCC" (27/06/2018 - 18:03)
 • Văn bản hướng dẫn về bảo hiểm xã hội đối với CBCC" (27/06/2018 - 17:20)
 • Văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với CBCC" (26/06/2018 - 22:02)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/2
  Số bản ghi trên trang:
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
  Mua
  Bán
  Không tải được tỷ giá.

   
  LB.Counter