Tìm kiếm... Tìm kiếm
Việc đánh giá, phân loại đối với lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con
Nguyễn Đình Thắng - 15/10/2018 - 09:29

Nội dung của Công văn đề cập đến 02 vấn đề chính, cụ thể là:

1. Thời hiệu của hướng dẫn tại Công văn số 1711/TCHQ-TCCB ngày 14/4/2018 của Tổng cục Hải quan về việc đánh giá, phân loại cá nhân theo yêu cầu khoán.
2. Việc phân loại đối với lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội.
Thời gian lao động nam nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính để đánh giá, phân loại hàng tháng và Thủ trưởng đơn vị mà lao động nam công tác căn cứ kết quả công tác của lao động nam trong những ngày làm việc trong tháng để đánh giá, phân loại hàng tháng theo hướng dẫn tại công văn số 1711/TCHQ-TCCB.
Căn cứ theo khoản 2, Điều 34, Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội về Luật Bảo hiểm Xã hội thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
a) 05 ngày làm việc;
 b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
 c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
 d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Tải chi tiết Công văn số 5766/TCHQ-TCCB tại đây.

            Tải chi tiết Công văn hướng dẫn số 1711/TCHQ-TCCB tại đây.

            Tải chi tiết Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 tại đây.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter