Tìm kiếm... Tìm kiếm
Một số điểm lưu ý về tuyển dụng công chức và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2019
Nguyễn Đình Thắng - 14/01/2019 - 09:32
  Tháng 01/2019, một số văn bản của Chính phủ về tuyển dụng công chức và chính sách lao động tiền lương sẽ chính thức có hiệu lực, cụ thể như sau:

1. Tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ)
Theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Theo đó từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với NLĐ    làm việc theo HĐLĐ theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 sẽ tăng thêm từ 5,0% đến 5,8%. Mức tăng cụ thể như sau:

- Lương tối thiểu tại Vùng I: 4.180.000 đồng tháng, tăng 5,0%;

- Lương tối thiểu tại Vùng II: 3.710.000 đồng tháng, tăng 5,1%;

- Lương tối thiểu tại Vùng III: 3.250.000 đồng tháng, tăng 5,2%;

- Lương tối thiểu tại Vùng IV: 2.920.000 đồng tháng, tăng 5,8%;

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Theo đó, Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/01/2019 và sửa đổi bổ sung một số điều  của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển.

Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
Nghị định 161/2018/NĐ-CP, tại đây
Nghị định 157/2018/NĐ-CP, tại đây

 
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter