Tìm kiếm... Tìm kiếm
Những thông tin công chức, người lao động cần lưu ý từ sau ngày 01/7/2019
Nguyễn Đình Thắng - 21/06/2019 - 10:20
1. Tăng mức lương cơ sở, phụ cấp hiện hưởng
Ngày 09/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP về việc Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng. Đồng thời mức phụ cấp hiện hưởng cũng sẽ căn cứ trên mức lương cơ sở để thay đổi.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
2. Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng
Ngày 20/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 01/7/2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với 08 nhóm đối tượng, trong đó bao gồm có công chức, viên chức và người lao động đang hưởng lương hưu hàng tháng.
3. Về việc tuyển dụng, nâng ngạch công chức và chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 14/5/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc tuyển dụng công chức viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
* Việc thi tuyển, xét tuyển công chức được thực hiện theo Quy chế, nội quy mới ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV kể từ ngày 01/7/2019. Theo đó, bỏ quy định về việc tuyển dụng không qua thi tuyển đối với:
- Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;
- Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;
- Quy định rõ các đối tượng được tuyển dụng không qua thi tuyển theo Quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP).
* Ban hành Quy chế mới về việc tổ chức thi nâng ngạch.
Tải chi tiết Thông tư số 03/2019/TT-BNV    tại đây.
Tải chi tiết Nghị định số 38/2019/NĐ-CP     tại đây.
Tải chi tiết Nghị định số 44/2019/NĐ-CP     tại đây.
Tải chi tiết Nghị định số 161/2018/NĐ-CP   tại đây.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
 • AUD AUST.DOLLAR
 • CAD CANADIAN DOLLAR
 • CHF SWISS FRANCE
 • EUR EURO
 • GBP BRITISH POUND
 • HKD HONGKONG DOLLAR
 • JPY JAPANESE YEN
 • KRW SOUTH KOREAN WON
 • SGD SINGAPORE DOLLAR
 • THB THAI BAHT
 • USD US DOLLAR

 
LB.Counter