Tìm kiếm... Tìm kiếm
Một số điểm lưu ý về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, xếp lương đối với ngạch công chức hải quan và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2020
Nguyễn Đình Thắng - 29/11/2019 - 16:50

 Từ tháng 01/2020, quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cùng với quy định của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức hải quan sẽ chính thức có hiệu lực, cụ thể như sau:

1. Tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ)

Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Căn cứ theo Nghị định thì từ ngày 01/01/2020, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ được quy định tại Bộ luật Lao động 2012 sẽ tăng thêm cụ thể như sau:

          - Lương tối thiểu tại Vùng I: 4.420.000 đồng/tháng;

          - Lương tối thiểu tại Vùng II: 3.920.000 đồng/tháng;

          - Lương tối thiểu tại Vùng III: 3.430.000 đồng/tháng;

          - Lương tối thiểu tại Vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng.

          2. Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, xếp lương đối với ngạch công chức hải quan

Ngày 11/11/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77/2019/TT-BTC về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hải quan, cụ thể như sau:     

* Chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành hải quan, bao gồm:        
  - Kiểm tra viên cao cấp hải quan (Mã ngạch: 08.049);

- Kiểm tra viên chính hải quan (Mã ngạch: 08.050);

- Kiểm tra viên hải quan (Mã ngạch: 08.051);

- Kiểm tra viên trung cấp hải quan (Mã ngạch: 08.052);

- Nhân viên hải quan (Mã ngạch: 08.053);

Chú ý: Bỏ chức danh Kiểm tra viên cao đẳng hải quan (Mã ngạch: 08a.051)

          * Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Hải quan được quy định tại Điều 14, 15, 16, 17, 18 của Chương IV Thông tư này.

          * Các điều khoản chuyển tiếp, cách xếp lương và việc tổ chức thi nâng ngạch được quy định tại Điều 24, 25, 26 của Thông tư.

          Xem chi tiết Thông tư 77/2019/TT-BTC, tại đây.

          Xem chi tiết Nghị định 90/2019/NĐ-CP, tại đây.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
 
 • Tổng hợp những vấn đề cần lưu ý của Bộ luật Lao động năm 2019 (Bộ Luật số 45/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (Luật số 52/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/7/2020" (25/03/2020 - 10:56)
 • Các văn bản liên quan đến công tác đào tạo và quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức 09 tháng đầu năm 2019" (30/09/2019 - 16:00)
 • Những thông tin công chức, người lao động cần lưu ý từ sau ngày 01/7/2019" (21/06/2019 - 10:20)
 • Một số điểm lưu ý về tuyển dụng công chức và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2019" (14/01/2019 - 09:32)
 • Việc đánh giá, phân loại đối với lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con" (15/10/2018 - 09:29)
 • Một số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế" (18/09/2018 - 17:40)
 • Văn bản quy định về ngạch bậc CBCC" (27/06/2018 - 19:59)
 • Văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đối với CBCC" (27/06/2018 - 18:03)
 • Văn bản hướng dẫn về bảo hiểm xã hội đối với CBCC" (27/06/2018 - 17:20)
 • Văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với CBCC" (26/06/2018 - 22:02)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/2
  Số bản ghi trên trang:
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
  Mua
  Bán
  Không tải được tỷ giá.

   
  LB.Counter