Tìm kiếm... Tìm kiếm
Quy định về cơ chế quản lý, kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ công chức trong thi hành công vụ
Cục Hải quan Hải Phòng - 25/05/2018 - 14:01

Ngày 29/7/2016, Cục Hải quan Hải Phòng ban hành Quyết định số 2683/QĐ-HQHP về việc Ban hành quy định về cơ chế quản lý, kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ công chức trong thi hành công vụ. Quy định này áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo các cấp và công chức thừa hành tại các đơn vị thuộc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng, nhằm mục đích, yêu cầu:
1. Bảo đảm tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy trình, quy định nội bộ.
2. Quy định toàn diện, khách quan, cụ thể về cơ chế quản lý, kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong quá trình thực hiện.
3. Bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ và kịp thời về các nội dung vấn đề phát sinh tại các đơn vị thuộc Cục.
4. Đảm bảo việc thực hiện các quy định, cơ chế xử lý công việc của Cục đã ban hành.
5. Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ của CBCC; đẩy mạnh cải cách, thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, hướng tới sự chuyên nghiệp toàn diện trong hoạt động công vụ của  CBCC Cục Hải quan Tp. Hải Phòng. 
Trong Quyết định cũng đưa ra Nguyên tắc thực hiện; Kiểm tra việc thực hiện cơ chế quản lý, kiểm soát nội bộ và đề ra chế tài xử lý vi phạm.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

2683.pdf             

Xuân Vinh

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter