Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thống nhất thực hiện công tác Kiểm tra sau thông quan tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp XNK
Cục Hải quan Hải Phòng - 25/05/2018 - 14:22

Ngày 03/7/2017, Cục Hải quan Hải Phòng ban hành Công văn số 7992/HQHP-KTSTQ về việc thống nhất thực hiện công tác KTSTQ. Nội dung cụ thể như sau:
1. Trước khi đề xuất mời doanh nghiệp đến để KTSTQ tại trụ sở cơ quan Hải quan, công chức nghiên cứu đánh giá rủi ro về thông tin, hồ sơ hiện có. Trường hợp thông tin, hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ, cần bổ sung để có cơ sở quyết định KTSTQ, công chức báo cáo, đề xuất theo mẫu đính kèm về toàn bộ nội dung và thời hạn yêu cầu doanh nghiệp cung cấp, giải trình để lãnh đạo Chi cục duyệt, ký văn bản yêu cầu doanh nghiệp thực hiện. (Thông tin, tài liệu của doanh nghiệp có thể được gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan Hải quan).
2. Trên cơ sở nghiên cứu đánh gia, tổng hợp, phân tích, phân loại từ hồ sơ và thông tin thu thập được:
-Trường hợp xác định không rủi ro, hoặc mức độ rủi ro thấp, công chức báo cáo kết thúc thu thập thông tin, không mời doanh nghiệp đến kiểm tra.
- Trường hợp xác định có rủi ro về vi phạm pháp luật, công chức báo cáo, đề xuất lãnh đạo Chi cục tiến hành KTSTQ theo quy định.
Việc mời doanh nghiệp đến làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan Hải quan chỉ thực hiện một lần để kết luận và xử lý kết quả KTSTQ theo quy định (trừ trường hợp phức tạp, cần làm việc với doanh nghiệp từ lần thứ hai trở lên thì Chi cục báo cáo lãnh đạo Cục đồng ý).
Công văn này được áp dụng từ ngày 01/7/2017, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp XNK khi thực hiện KTSTQ tại trụ sở cơ quan Hải quan. 

Chi tiết xem tại file đính kèm.
7992.pdf              
Xuân Vinh

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter